KRISTILLISDEMOKRAATTIEN RYHMÄPUHEENVUORO ALUEVALTUUSTOSSA 26.4.2022

27.4.2022 klo 19:24 Uutiset

Aluevaltuusto jatkoi strategian valmistelua käymällä lähetekeskustelun strategiasta ja arvoista. Kristillisdemokraatit nostivat esille erityisesti seuraavat arvot: ihmislähtöisyys, kunnioitus, ikäystävällisyys, vastuullisuus/luotettavuus ja yhdenvertaisuus.

HYVINVOINTIALUEEN ARVOT JA TAVOITE

Kristillisdemokraatit näkee hyvinvointialueen tavoitteena palveluiden tuottamisen sujuvasti ja yhdenvertaisesti asiakkaille siten, että käytettävissä olevat varat käytetään mahdollisimman järkevästi ja hyviä käytäntöjä toteuttaen. Asiakasnäkökulmasta varmasti kaikkein olennaisin asia on, että palvelut toimivat oikea-aikaisesti ilman pitkiä jonoja ja että ne ovat muutenkin hyvin saavutettavia. Toinen varmasti yhtä merkittävä tekijä on palvelun laatu. Erittäin olennaista on myös se, että henkilöstön riittävyydestä ja jaksamisesta pidetään huolta ja hyvinvointia edistetään. Tämän kaiken voisi muotoilla missioksi esim. seuraavaan tyyliin: Alueen asukkaat saavat tarpeidensa mukaiset ja hyvinvointia edistävät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut sujuvasti ja laadukkaasti. Pidämme huolta myös henkilöstön riittävyydestä ja hyvinvoinnista.
Hyvinvointialueen arvoista meille tärkeimmäksi nousi ihmislähtöisyys. Olipa kyse sitten asiakkaasta tai työntekijästä, on tärkeää lähteä siitä, mikä on asiakkaan tarve ja mitkä henkilöstön voimavarat. Työlle pitäisi myös olla siinä määrin aikaa, että sen voisi tehdä kunnolla eikä jatkuvasti riittämättömyyttä kokien.
Toisena ihmislähtöisyyteen hyvin sopivana arvona haluaisimme nostaa esille kunnioituksen. Kun asiakas kohdataan häntä kunnioittaen tarkoittaa se kuulluksi tulemista, ymmärrystä, ystävällisyyttä, kohtaamista ja ihmisarvon kunnioittamista. Jokainen ihminen on arvokas lähimmäinen. Mikäli voimme vaalia kunnioituksen kulttuuria, uskomme, että sillä on itsessään merkittävä hyvinvointia edistävä vaikutus. Yhtä lailla kunnioitus tarkoittaa, ettei suvaita epäasiallista käytöstä työntekijöitä kohtaan tai vaadita enempää kuin on kohtuullista hyvin tehdyltä työltä. Kunnioitus liittyy myös ikäystävällisyyteen, jonka haluaisimme nähdä osana hyvinvointialueen kulttuuria. Palveluiden suunnittelussa tulisi huolehtia siitä, että ne ovat helposti myös ikääntyvien saavutettavissa ja että myös ikääntyvän työntekijän jaksaminen turvataan.
Näkisimme mielellään arvojen joukossa myös luotettavuuden ja/tai vastuullisuuden. Näiden toisilleen rinnakkaistenkin arvojen tulisi olla erityisesti jokaisen organisaation – ei vähiten julkisen sellaisen – toiminnan perustana. Asukkaiden on voitava luottaa siihen, että palvelulupaus toteutuu ja myös verorahoja käytetään vastuullisesti ja läpinäkyvästi.
Viimeiseksi nostaisimme esiin yhdenvertaisuuden. On tärkeää, että alueen asukkaat asuinpaikasta, taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta, terveydentilasta tai muista vastaavista syistä riippumatta saavat tarvitsemansa palvelut yhdenvertaisesti ja jotakuinkin yhtä sujuvasti.
KD ryhmän näkemyksen mukaan kun rakennamme kestävien arvojen varaan, auttaa se meitä vaikeissakin ratkaisuissa ja uskomme, että hyvinvointialueellamme on hyvät edellytykset onnistua. Kiitos hyvästä strategiaprosessista jo tähän mennessä!