VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN RAHASTON PERUSTAMISESTA

27.4.2022 klo 19:30 Uutiset

Aloite jätettiin 26.4.22 aluevaltuustossa ja sen allekirjoitti kaikkiaan 57 valtuutettua. Aloite lähti liikkeelle siitä, että sosiaalinen luototus on loppumassa ainakin Jyväskylässä, koska sosiaalihuolto siirtyy hyvinvointialueelle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Keski-Suomen hyvinvointialue perustaa sosiaalisen luototuksen rahaston 1.1.2023 alkaen. Sosiaalinen luototus kuuluu sosiaalihuoltoon, joka on siirtymässä hyvinvointialueille ja sen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Jyväskylässä 26.4.2022
Aluevaltuutetut:
Marika Visakorpi (kd) Katja Isomöttönen (kok)
Tony Melville (sdp) Eila Tiainen (vas)
Meri Lumela (vihr) Kauko Isomäki (ps)
ja 51 muuta valtuutettua