Piirin kevätkokouksen tiedote 21.5.2022

21.5.2022 klo 20:43 Uutiset

Piirin kevätkokouksen tiedote 21.5.2022

Kristillisdemokraattien Hämeen piiri piti kevätkokouksen Forssassa la 21.5.2022.

Kokouksessa poliittiset ajankohtaiskatsaukset pitivät puolueen puheenjohtaja Sari Essayah ja kansanedustaja Päivi Räsänen.

Kevätkokous valitsi varapuheenjohtajaksi janakkalalaisen Piia Aitto-ojan tehtävästä luopuneen Martin Stenbergin tilalle.

Piirihallitukseen nimettiin Juhani Pitkäniemi ja varajäseneksi Terhi Kiihamäki Hämeenlinnasta.

Kevätkokous jätti kolme julkilausumaa:

Tuottajien luottamus tuotantoedellytyksiin palautettava

Viimeisten vuosien aikana olemme saaneet Suomessa ja maailmalla kokea, mitä kriisien aiheuttamat koettelemukset vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

Lähes kahdeksankymmenen rauhan vuoden jälkeen kohtasimme pandemian. Eikä yksi kriisi riittänyt, vaan sitä seurasi toinen: koko Euroopan rauhan järkkyminen.

Muuttuneessa tilanteessa ruoan ja energian omavaraisuus ja sitä kautta huoltovarmuuden säilyttäminen on noussut keskiöön. Valitettavasti Suomen hallituksen tempoileva ja liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on viime vuosina iskenyt juuri alkutuotantoon. Turvetuotannon alasajo, polttoainekustannusten nousu sekä maatalouden päästövaatimukset ovat ajaneet ahtaalle juuri ne toiminnot, joita nyt kipeimmin tarvitsemme.

Onneksi hallitus on viime hetkellä herännyt ja ryhtynyt toimiin huoltovarmuuden takaamiseksi. Keskeinen kysymys on, miten saisimme tuottajien luottamuksen palautettua siihen, että toimintoja ei ryhdytä ajamaan alas heti maailman tilanteen tasaannuttua. Tuottajat joutuvat tekemään suuria investointeja, minkä vuoksi tuotannon jatkuvuus tulee turvata heille lainsäädännön avulla. Tuottajat tarvitsevat nyt nopeasti verohelpotuksia sekä alueellisia, valtakunnallisia ja EU:n tasoisia tukia tuotannon laajentamiseen, tehostamiseen ja uudelleen käynnistämiseen.

Myös Hämeen alueella on runsaasti erikokoisia maa- ja metsätiloja sekä turpeen tuottajia. Kristillisdemokraattien Hämeen piiri edellyttää tyhjien lupausten sijaan nopeita ja konkreettisia toimia tuotannon takaamiseksi. Kriisit ajavat meitä perusasioiden äärelle ja opettavat näkemään, mikä on olennaista. Emme voi menettää enää yhtäkään ruoan tai energian tuottajaa alueellamme!

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueet valmisteltava asiakaslähtöisesti

Hyvinvointialueiden valtuustot aloittivat toimintansa koko maassa maaliskuun alussa. Tällä hetkellä työstetään hallintosääntöä, muodostetaan lautakuntia ja jaostoja sekä rekrytoidaan aluehallinnon viranhaltijoita.

On suuri riski, että aluehallinnosta muodostuu lopulta monimutkainen, laaja ja kankea hallintohimmeli, joka saattaa aiheuttaa kitkaa varsinaiseen operatiiviseen toimintaan. Kustannuksia ohjautuu helposti päätöksenteon eri portaisiin, pois varsinaisesta asiakastyöstä. Informaation kulku asettaa haasteita, eikä vasen käsi välttämättä tiedä, mitä oikea tekee.

Kristillisdemokraatit edellyttävät, että kaikki hyvinvointialueiden valmistelutyö tehdään asiakaslähtöisesti, alueiden yhdenvertaisuus ja palveluiden tasa-arvoisuus huomioon ottaen. Asiakkaan tulee saada sukupuolestaan, asuinpaikastaan, iästään tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta laadukasta ja oikea-aikaista terveys- ja sosiaalipalvelua nykyistä kustannustehokkaammin. Hyvinvointialueilla on nyt pidettävä huolta siitä, että niille osoitetut varat ohjautuvat mahdollisimman suurelta osin asiakkaiden hyväksi, ei hallinnon koukeroihin.

Lähiruokaa suosittava hyvinvointialueiden ja kuntien julkisissa tilaisuuksissa

Suomalainen ruoantuotanto on luokiteltu maailman puhtaimpien alkutuotantojen joukkoon. Meidän tulee olla ylpeitä omavaraisuudestamme ja maukkaasta, kotimaisesta ruoasta. Huomioiden sijaintimme aiheuttamat haasteelliset kasvuolosuhteet, arvostusta kotimaista ruoantuotantoa kohtaan tulee lisätä entisestään.

Meillä on eri kokoista ja hyvin monipuolista tuottajakuntaa eri puolilla Hämettä. Kunnat, kaupungit ja maakunta voivat osoittaa arvostustaan lähituottajia kohtaan tarjoamalla tilaisuuksissaan omalla alueella tuotettua ruokaa, jota mahdollisuuksien mukaan tehdään myös paikallisista raaka-aineista.

Myös kouluissa, päiväkodeissa ja sote-palveluissa on syytä huomioida lähiruoka ja ruoan korkea kotimaisuusaste.

Kuntien antamat liikelahjat, huomionosoitukset ja muistamiset tulisi niin ikään hankkia paikallisilta tuottajilta ja yrittäjiltä.