KD-analyysiä Lappeenrannan tilinpäätösvaltuustossa

7.6.2022 klo 14:36 Uutiset

KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, Ann-Niina Turunen, analysoi monipuolisesti menneen vuoden 2021 tilipäätöstä ja antoi rehtiä kiitosta kaikille, jotka olivat myötävaikuttaneet hyvään tulokseen. Vaikka haasteet tiedostetaankin, on katsottava valoisasti tulevaisuuteen.

Käytettyyn ryhmäpuheen sisältöön voi tutustua osaston kotisivun alasvetovalikossa ”Osaston kannanottoja ja valtuustossa puhuttua”.

Nostona puheesta tuotakoon esille mm. väyläverkoston kehittämiseen liittyvä ehdotus ja päätelmä: ”Investointi tukisi myös muuttotappion suunnan kääntämistä. Suunnitellun Itäradan vaikutusalueella asuu lähes miljoona suomalaista.”

 

Hyvää kesää ja siunausta toivotti KD:n ryhmä kokouksessa, ja niin tekee koko seudun paikallisosasto.