KD otti kantaa Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäiseen budjettiesitykseen

1.11.2022 klo 18:24 Uutiset

Marika Visakorpi-Kemppaisen pitämä KD:n ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa.

Hyvinvointialueen ensimmäinen budjettiesitys on nyt käsissämme. Olemme aivan uuden äärellä, jossa ensimmäistä kertaa vuosikymmeniä työn alla ollut sote-uudistus konkretisoituu eri palvelualueille kohdennetuiksi varoiksi.
Kristillisdemokraattinen ryhmä pitää tärkeänä hyvinvointialuejohtajan esityksen kantavaa ajatusta turvallisesta siirtymästä, mikä on tarkoittanut budjetin muodostamista kuntien tämän vuoden talousarvioiden tietoihin. Tärkeintä vuodenvaihteessa on se, että palvelut jatkuvat saumattomasti niitä tarvitseville eli alueen asukkaille ja että palkat saadaan maksettua kaikille ajallaan. Turvalliseen siirtymään on hyvä sisällyttää myös etenkin tässä maailmantilanteessa valmius- ja varautumisasiat, ei vähiten kriittisessä vuodenvaihteen tilanteessa.

Samanaikaisesti on toki todettava, että budjetin päätyminen 44 miljoonan euron (4 %) alijäämään hivenen hirvittää. Valtiolta toki odotetaan erotuksen maksamista kertakorvauksena, mutta summaa ei kuitenkaan voida tarkalleen tietää ennen kuntien tilinpäätösten vahvistumista.
Kun hyvinvointialueella ei ole jatkossakaan päätäntävaltaa verotulojen määräytymisestä, on selvää, että talouden hallinta tulee olemaan jatkossakin haastavaa. On äärimmäisen tärkeää, että tänään valittavat lautakunnat voivat olla edistämässä entistä paremmin ennaltaehkäiseviä toimintatapoja ja integraatiota ja synergiaa kuten aluejohtajakin esitti. Samalla kun raja-aidat perus- ja erikoissairaanhoidon ja toisaalta sosiaalitoimen välillä poistuvat, tulee uusia rajapintoja etenkin kuntien kanssa. Tämä korostaa yhteistyön tärkeyttä.
Kristillisdemokraattinen aluevaltuustoryhmä pitää tärkeänä, että isossakin budjetissa pidämme tarkasti huolta siitä, että varoja käytetään viisaasti ja huolellisesti harkiten. Digitaalisia palveluita voidaan varmasti laajentaa niin, että se tuo sekä kustannussäästöjä että helpottaa ja nopeuttaa asukkaiden palveluiden saantia. Samanaikaisesti on kuitenkin pidettävä edelleen huolta siitä, että myös fyysisten palveluiden saatavuus turvataan eri puolilla maakuntaa. Olemme tyytyväisiä siihen, että tavoitteisiin liittyvät mittarit on jo saatu hyvin luotua, mikä luo hyvän pohjan tavoitteiden saavuttamisen seurantaan.

Äärimmäisen tärkeä osa-alue on hyvän strategiammekin korostama henkilöstön pito- ja vetovoimasta huolehtiminen. Tämä tarkoittaa ainakin hyvää johtamista, työntekijöiden aitoa kuulemista sekä työn järkevää organisoimista niin, ettei työmäärä olisi kohtuuton ja jatkuvista ylitöistä päästäisiin eroon. Tämä tarkoittaa aktiivista työtä myös rekrytoinnin eteen sekä yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa. Haluammekin muistuttaa siitä, että hyvinvointialueen tulisi käydä aktiivista vuoropuhelua esim. JAMK:n suuntaan jo nyt, jotta tulevan henkilöstön saanti olisi mahdollisimman turvattua.
Kristillisdemokraattinen ryhmä haluaa kiittää valmistelijoita tähänastisesta työstä ja toivottaa voimia jatkotyöskentelyyn! Haluamme yhdessä muiden kanssa kääriä hihat, jotta pääsemme käytännössä strategiassamme mainittuihin tavoitteisiin.