Jokaisella ikääntyvällä on oikeus hyvään vanhuuteen

12.11.2022 klo 20:51 Uutiset

Julkilausuma

Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous 12.11. Kristillisdemokraattien Keski-Pohjanmaan piiri.

Jokaisella ikääntyvällä on oikeus hyvään vanhuuteen.

Ikääntyviä on ilonamme vuosi vuodelta enemmän. He tuovat viisautta ja kokemusta yhteiskuntaan, mikä on hienoa meidän jokaisen kannalta. Monet ikääntyvät tukevat myös aktiivisesti lastensa perheitä ja tekevät arvokasta työtä erilaisissa yhdistyksissä ja yhteisöissä.

Sivistyneen yhteiskunnan tulee tarjota ikääntyville hyvä ja arvokas vanhuus. Väestön ikääntyessä yhä useampi tarvitsee myös sosiaalipalveluja. Hoitajamitoituksella on yritetty varmistaa hoidon laatu, mutta lopputulos ei ole ollut vain hyvä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on jouduttu sulkemaan, kun hoitajia ei ole ollut riittävästi.

Kotihoidon kuormittuessa vanhuksia ei ole voitu kotiuttaa esimerkiksi sairaalan osastoilta oikeaan aikaan, mikä on aiheuttanut turhia kustannuksia ja saattanut huonontaa vanhuksen kuntoa.

Hoitajapulan vuoksi kotihoidon käynnit saattavat olla niin lyhyitä, että vanhus jää käynnistä hämmentyneeksi ja yksinäiseksi, olennaisiakaan asioita ei ehditä korjata ja hoitaja kuormittuu kohtuuttomasti.

On välttämätöntä turvata riittävät rahalliset resurssit vanhustenpalveluihin. Siksi valtion on korjattava hyvinvointialueiden rahoitusta ja tehtävä myös täysimääräiset inflaatiokorotukset.

Tarvitsemme lisää hoitajien ja hoiva-avustajien koulutusta lähellä potentiaalisia muuntokouluttautujia. Tarvitsemme oppisopimuskoulutusta. Eläkkeellä oleville hoitajille on luotava lisää verokannustimia työntekoon. Hoitajien työsopimuksia pitää vakinaistaa ja johtamista on parannettava. Hoitajille on taattava, että heitä ei polteta loppuun ja he voivat tehdä hyvällä mielellä työtä.

Myös vanhusten pärjäämistä kotona kannattaa vahvistaa. Terveydenhuolto on tarjottava hoitotakuun mukaisesti, jotta toimintakyky säilyy. Erilaisia yhteisöllisiä asumismuotoja on tarjottava ja kyytien hankkiminen on tehtävä helpoksi syrjäseuduilla asuville. Omaishoidontuki on tehtävä verottomaksi ja omaishoitajien tukimuodot on tehtävä joustaviksi. Saattohoidon osaamiseen kannattaa satsata.

Meillä jokaisella on oikeus odottaa turvallista vanhuutta. Kristillisdemokraattien Keski-Pohjanmaan piiri haluaa korostaa, että ikääntyvien palvelujen turvaaminen on sekä mahdollista että välttämätöntä.