Kotihoidontuen kuntalisän palauttaminen helpottaisi varhaiskasvatuksen painetta

13.11.2022 klo 21:33 Uutiset

Helsingin valtuusto päätti lakkauttaa kotihoidontuen kuntalisän 1.6.2021 kristillisdemokraattien vastustuksesta huolimatta. Kuntalisän lakkauttamista perusteltiin naisten työllistymisen parantamisena ja säästötoimena kaupungille vaikka oli jo ennakoitavissa, että lisän poistaminen kasvattaa varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää ja sitä kautta myös kustannuksia. Säästötoimeksi suunniteltu toimenpide oli huono.

Ei ole mielekästä tai edes järkevää asettaa kotihoitoa ja päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta keskenään vastakkain. Molempia tarvitaan ja molempia useimmat perheet eri elämäntilanteissa myös käyttävät.

Kuntalisä oli merkittävä lisä perheille ja mahdollisti osalle perheistä toisen vanhemman kotiin jäämisen ja lapsen hoitamisen pidempään itse. Nyt on nähtävissä yhä pienempien lasten määrän kasvu päiväkotipaikkojen hakemisessa. Vuodenvaihteessa meillä on useita satoja lapsia hakemassa päiväkotipaikkaa. Samaan aikaa päiväkoteja vaivaa pula koulutetusta henkilökunnasta ja varhaiskasvatuspaikoista. Yhtälö on huono. Oli suuri virhe lopettaa kotihoidontuen kuntalisä eli ns. Helsinki-lisä alle 2-vuotiailta lapsilta.

Me Helsingin kristillisdemokraatit vaadimme kotihoidontuen kuntalisän palauttamista alle kaksi-vuotiaille. Helpotetaan painetta ja hankalaa tilannetta varhaiskasvatuksessa ja pidetään kotihoito oikeana todellisena vaihtoehtona aivan pienimmille.

Luodaan mahdollisuuksia eikä rajoituksia. Valinnanvapauden on aina oltava perheillä.