Opintojen aikana vanhemmaksi tulevien opintolainan anteeksiantaminen

13.11.2022 klo 21:18 Uutiset

 

Helsingin kristillisdemokraattien syyskokouksen kannanotto 12.11.2022

Suomen tavoite on, että 50 % nuorista on korkeakoulutettuja. Tavoite on olennainen työllisyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta, eikä nykylukemat ole kaukana tavoitteesta. Samalla syntyvyys on laskussa eivätkä suomalaiset yllä toivomaansa lapsilukuun. Se on sekä inhimillinen tragedia että huonoksi Suomen huoltosuhteelle.

Helsingin Kristillisdemokraatit toteaa, että syitä syntyvyyden vähenemiseen on monia. Joihinkin niistä voidaan vaikuttaa poliittisin toimenpitein. Syntyvyyden vähenemistä tutkittaessa on todettu, että keskeisiä syistä laskevalle syntyvyydelle on koettu epävarmuus ja lapsen saantiin liittyvä taloudellinen vastuu. Muun muassa siksi lapsen saaminen lykkääntyy helposti pitkien korkeakouluopintojen jälkeiseen aikaan. Helsingin Kristillisdemokraatit katsoo, että taloudellisia edellytyksiä lapsen saamiselle kesken opintojen tulee parantaa.

Jo nyt määräajassa valmistuva opiskelija palkitaan myöntämällä 40 % opintolainahyvitys yli 2500 euron ylittävältä lainaosuudelta. Siksi Helsingin Kristillisdemokraatit esittää, että opintojen aikana vanhemmaksi tulevien opintolaina voitaisiin hyvittää kokonaan 2500 euroa ylittävältä osuudelta, muutoin samoin ehdoin kuin nykyinen opintolainahyvitys. Hyvitys koskisi myös jo ennen lapsen saantia nostettua opintolainaa. Näin parannettaisiin opiskelijan taloudellisia edellytyksiä lapsen saantiin ja purettaisiin myös tabua lapsen saamisesta opintojen aikana.