Työperäisen maahanmuuton esteitä on poistettava

13.11.2022 klo 21:22 Uutiset

Helsingin kristillisdemokraattien syyskokouksen kannanotto 12.11.2022.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Väestömme ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Ilman nettomaahanmuuttoa Suomen työikäinen väestö pienenee yli 150 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Suomessa on tälläkin hetkellä liki 100 000 työpaikkaa vailla työntekijää. Ja ennusteet työntekijöiden tarpeesta on vuoden 2035 mennessä jo liki 500 000. Tässä tilanteessa on ehdottoman tärkeää, että kaikki suomalaiset ja Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat saadaan työllistettyä. Työpaikkoja avautuu terveyspalveluissa, koulutuksessa, maa-ja vesirakentamisessa, kiinteistöalalla, sosiaalipalveluissa sekä metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa. Tarvitsemme korkeakoulutettuja myös asiantuntija ja johtotehtäviin lähes kaikille toimialoille.

Emme ole onnistuneet rekrytoimaan ulkomaisia koulutettuja työntekijöitä hyvin. Jäämme jälkeen kaikista muista Pohjoismaista ja Virosta. Suomi on Euroopan komission maaraportin mukaan vasta sijalla 17 kun puhutaan maamme houkuttelevuudesta työpaikkana. Tämä siitäkin huolimatta, että työelämässämme on paljon vahvuuksia: turvallisuus, puhtaus, koulutusjärjestelmä, työn ja vapaa-ajan suhde, lapsimyönteisyys, tasa-arvo, luonnonläheisyys ja englanninkielisten palveluiden saatavuus.

Helsingin kristillisdemokraatit vaatii, että työperäisen maahanmuuton esteitä poistetaan. Yleisen asennemuutoksen ja asian ymmärtämisen eteen pitää tehdä töitä. Asenteiden on muututtava niin hallinnossa kuin yhteiskunnan tasolla. Lupamenettelyt on saatava sujuviksi, maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille myönnettävä työluvat heti opiskeluiden päätyttyä, työvoiman saatavuusharkintaa on asteittain helpotettava ja kiinnitettävä huomiota koko perheen palveluihin.