Ikääntyneiden ympärivuorokautinen hoitopaikka tulee löytyä läheltä kotipaikkaa

29.11.2022 klo 20:57 Uutiset

KD ryhmä teki aluevaltuuston kokouksessa ponsiesityksen ikääntyvien kotihoidon ja asumisen palveluiden myöntämisperusteita käsittelevään kohtaan seuraavasti:
”Aluevaltuusto edellyttää, että ympärivuorokautista hoitopaikkaa tarjotaan kotona olevalle asiakkaalle ensisijaisesti hänen kotikunnastaan tai naapurikunnasta ellei asiakas ole halukas siirtymään kauemmas tai etäämmällä olevan hoitopaikan esittämiselle ole erityisiä perusteita.
Seuraavan kerran myöntämisperusteita hyväksyttäessä tulee aluevaltuustolle yksityisyydensuoja huomioon ottaen raportoida, onko palvelupäätöksiä rauennut sen vuoksi, ettei asiakas ole ottanut hänelle kotikuntaa tai naapurikuntaa kauempaa tarjottua hoitopaikkaa vastaan.”
Esityksen taustalla oli halu varmistua siitä, ettei ikääntyviä aleta sijoittamaan ympäri maakuntaa vastoin heidän tahtoaan tai erityisiä perusteita. Hoitopaikan löytymisellä läheltä kotia voidaan mahdollistaa se, että läheiset voivat käydä tapaamassa ikääntynyttä. Osa voi toki nimenomaisesti haluta toiselle paikkakunnalle, jossa ehkä asuu sukulaisia, mutta vasten tahtoa niin tulisi menetellä vain erittäin poikkeuksellisesti.
Kristillisdemokraattien tekemä esitys hyväksyttiin yksimielisesti.