Ella Kärki: susijengi puhuttaa

28.12.2022 klo 16:17 Uutiset

Susien määrä ja menetetyt metsästyskoirat puhuttavat. EU:n jäsenmaana Suomen on huomioitava yhteisön lainsäädäntö ja EU:n direktiivit tuodaan  kansalliseen lainsäädäntöön velvoittaen myös kaikkia yksityisiä
tahoja. Suurpetojen asemaa sääntelee luontodirektiivi, jonka määräykset Suomen eduskunta on sisällyttänyt Suomen metsästyslakiin ja -asetukseen luontodirektiivin IV liitteen mukaisesti. Siinä määritellään eläinlajeja koskeva tiukka suojelujärjestelmä. Sen mukaan karhujen, ilvesten ja susien tahallinen pyydystäminen tai tappaminen luonnossa on kielletty (12 artikla). Myös  kyseisten lajien muu tahallinen häiritseminen on kielletty.

Artiklan 16 mukaan direktiivi sallii myös metsästyksen ja tiukasta suojelusta voi poiketa tietyin edellytyksin (16 art.), esimerkiksi silloin, jos metsästys estää  ennalta erityisen merkittäviä vahinkoja tai kun ne kohdistuvat viljelmiin, karjankasvatukseen, metsiin, kalatalouteen, vesistöihin tai muuhun  omaisuuteen. Tiukasta suojelujärjestelmästä voidaan poiketa myös kansanterveyden tai yleisen turvallisuuden turvaamiseksi tai muun tärkeän yleisen edun vuoksi.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti vuoden 2022 susien kannanhoidollisen metsästysmahdollisuuden yleisen turvallisuuden takaamiseksi.  Luonnonvarakeskuksen (LUKEn) kanta-arvion mukaan tällä hetkellä Suomessa on suurin susikanta sataan vuoteen.

Luontodirektiivin 16 art. tulkintaohjeen mukaan pyritään takaamaan yhteisen ymmärryksen kansallisten, alueellisten viranomaisten, suojelutahojen sekä  muiden tahojen kesken. Käytännössä niiden kesken, jotka ovat vastuussa tai mukana luontodirektiivin toimeenpanossa.

Olisiko viisautta siirtyä yhteiseen neuvottelupöytään – niin susien suojelijat kuin kansalaiset ja viranomaiset ja ratkaista Pielisen-Karjalan susihuoli ilman  valituskierrettä ja omiin poteroihin kaivautumista? Tämä olisi myös susikannan laillisen sääntelyn ja susikannan oikean määrän mahdollistava malli. Avoin,  rehellinen keskustelu kun ei milloinkaan ole asioiden hoidolle pahasta ja liika  on liikaa mitä lajia tahansa.

 

Ella Kärki
Yrittäjä, maaseudun asukas, kansanedustajaehdokas, KD
Savo-Karjalan vaalipiiri