Luontoarvot ja ihmisen arvo

23.1.2023 klo 22:07 Uutiset

Luontoarvot ja ihmisen arvo

Mikä on Wagnerjoukkojen venäläisen sotilaan arvo Itä-Ukrainassa? Mikä arvo ihmisyksilöllä on maailman köyhimmillä slummialueilla?

Aika lähellä nollaa tuo ihmisarvo on liian monella maailman kolkalla.

Eurooppalainen ja erityisesti pohjoismainen käsitys ihmisestä ja hänen arvostaan perustuu kristillisen uskomme arvomaailmaan. Jumalalle jokainen ihminen on yhtä arvokas, ja meidän tulee samoin huolehtia toinen toisistamme, ja erityisesti niistä heikoimmista. Tälle pohjalle on koko pohjoismaisen hyvinvointivaltiomme lainsäädäntö rakennettu.

Kansakuntana meidän on huolehdittava omasta kyvystämme turvata valtiomme turvallisuus ja talous, ja sitä kautta asukkaittemme perustarpeet.

Polttoturpeen käytön nopea alasajo ja sähköntuotantokapasiteettimme kausittainen alijäämä ovat nakertaneet huoltovarmuuttamme. Median skenaariot pahimmista vaihtoehdoista ovat olleet runsaasti esillä.

Olisiko oikein löysätä turpeen käytön alasajotahtia tai oliko oikein avata uudelleen käyttöön Fortumin Tahkoluodon hiilivoimala?

Hiilidioksidipäästömme vastaavat noin yhtä kymmenestuhannesosaa maailman kokonaispäästöistä. Me täytämme EU:n ja globaalit vaatimukset, ja päästömme ovat olleet jo pitkään laskusuunnassa. Tältä pohjalta huoltovarmuutemme tilanteen vaatima tukeminen ei tunnu kovin pahalta

EU:n mallioppilaana oleminen ei aina tunnu kovin järkevältä. Syksyllä keskusteltiin hallituksessakin ihan vakavissaan siitä, pitäisikö metsiemme ennallistamiseen käyttää miljardi euroa. Tavoitteena oleva suo- ja kosteikkoalueiden lisääminen mm. ojia tukkimalla tuntuu Suomen oloissa järjettömältä, kun samalla tapetaan ojitettujen alueiden hiilidioksidia sitovat ja happea tuottavat metsät.

Syksyllä huomattiin, että hyvinvointialueittemme budjetissa oli edellisen kokoinen noin miljardin euron vaje, joka vaarantaa peruspalvelujemme toimivuuden. Näin se mihin miljardimme sijoitamme on ihmisarvokysymys.

Siinä Tuomo Hurme (SK19.1) oli ihan oikeassa, että ihmisen ahneus ja ympäristöarvomme ovat aina törmäyskurssilla.

Saako jättikokoisen tuulivoimalan laittaa hyrskyttämään lähinaapuriin tai tehdä ison avohakkuuaukean ilman mitään suojapuustoa alueen omakotiasujalle? Näissä kysymuksissä ei aina suomalaisenkaan yhteiskunnan ihmisarvon kunnioitus toteudu.

Meillä on hyvä maa. Viljellään ja varjellaan sitä hyviksi havaittujen metsähoidon oppiemme mukaisesti. Käytetään kaikki tieto ja maalaisjärki siihen, että voimme elää täällä suurenmoisen pohjoisen luontomme hyvinä kumppaneina.

 

Simo Korpela

kaupunginvaltuutettu

hyvinvointialue- ja maakuntavaltuutettu

eduskuntavaaliehdokas, kristillisdemokraatit