Kansanedustajaehdokas Eero Klaavo: Lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta muutettava

3.2.2023 klo 15:47 Uutiset

Laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta (52§) sanotaan, että vuokralaisen puolelta vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi ja laskeminen aloitetaan sen kuun viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisesta on ilmoitettu vuokranantajalle.

Käytännössä irtisanomisaika on kuukaudesta kahteen kuukauteen riippuen siitä, missä vaiheessa kuukautta irtisanominen on tehty. Ehdotankin, että lakia muutettaisiin niin, että irtisanominen vuokralaisen puolelta olisi neljä viikkoa ja laskeminen aloitettaisiin päivästä, jona irtisanominen on tehty. Lisäksi tulisi säilyttää mahdollisuus irtisanoa asunto jo esimerkiksi useita kuukausia etukäteen.

On totta, että jo nykyinen laki mahdollistaa vuokralaisen ja vuokranantajan välisen sopimuksen siitä, että irtisanomisaika laskettaisiin päättyväksi esimerkiksi kuukauden puoleen väliin. Vuokranantajan ei kuitenkaan tarvitse tällaiseen vaatimukseen suostua, koska lain lähtökohta on, että vuokrasopimus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun. Lain muutos siis tekisi tästä vuokralaisen mahdollisuudesta oikeuden, jota vuokrantaja ei voisi kieltää.

Yksi nykyisen lain ongelmista on, että asunnon irtisanomisen jälkeen pahimmassa tapauksessa alkaa lähes kahden kuukauden rumba, jolloin uusia asunnonkatsojia on pakko ottaa kotiinsa kierrokselle jopa useita kertoja viikossa. Vuokralaisen on nimittäin lain mukaan (22§) suostuttava asunnon näyttöön viivytyksettä sopivana ajankohtana, jos asunto on vapautumassa tai tulossa myyntiin.

Vuokralaisen on siis järkevää pimittää tietoa irtisanomisesta aivan kuukauden loppuun, että asunnonkatsojavirta alkaisi mahdollisimman myöhään. Käytännössä tilanne johtaa myös siihen, että asunnosta tulee ilmoitus vapautumisesta kuun alussa, mikä puolestaan johtaa siihen, että tuleva vuokralainen saa irtisanottua oman asuntonsa vasta seuraavan kuukauden loppuun.

Vuokralaiset joutuvat usein väistämättä tilanteeseen, jossa pitää maksaa vuokraa kahdesta asunnosta kuukauden ajan, jotta muuttaminen olisi mahdollista. Pienituloisille kuukauden asumismenojen kaksinkertaistuminen on todella suuri kuluerä.

Lain muutoksesta olisi kaksi suurta hyöytyä. Sen avulla vuokralaisella olisi paremmat oikeudet saada vuokrasopimus päättymään sopivana kuukauden ajankohtana (irtisanomisajan puitteissa), jolloin pystyisi pienentämään kahdesta asunnosta aiheutuvia kuluja. Lisäksi muutos toisi joustavuutta asuntomarkkinoille, sillä se helpottaisi asuntopulaa. Sen sijaan, että jokainen muuttava perhe vuokraisi turhaan kahta asuntoa kokonaisen kuukauden ajan, pystyisi tämän ajan supistamaan esimerkiksi puoleen kuuhun tai vaikkapa viikkoon, mikä nopeuttaisi asuntojen vapautumista markkinoille.

Klaavo Eero
Kansanedustajaehdokas (KD)
Savo-Karjala