Maija Silvennoinen: Laadukas saattohoito on kaikkien etu

8.2.2023 klo 12:42 Uutiset

Kirjoitin aikanaan tyttäreni syöpään menehtymisen yhteydessä laadukkaan saattohoidon tärkeydestä. Oli kyse nuoresta tai vanhasta, mielestäni kaikki niin fyysinen, psyykkinen, lääketieteellinen kuin henkinenkin tuki on saatava jokaisen kuolevan ja omaisen tueksi, ennen kuin voimme edes ajatella eutanasiaa. Riittävä kivunlievitys on ensiarvoisen tärkeää.

Laadukas saattohoito mahdollistaa niin kuolevalle kuin omaisellekin turvalliset yhteiset viimeiset hetket. Laadukas saattohoito vaatii koulutetun henkilökunnan. Koska lähihoitajilla ei ole suonensisäisten lääkkeiden antolupia, tulisi saattohoitoa toteutettavissa yksiköissä olla sairaanhoitajia. Kipupumppujen, erilaisten vahvojen kipulääkkeiden kuten fentanyylin ja morfiinin antaminen on tarkkaa ja osaamista vaativaa. Tarvittaessa tulisi olla mahdollisuus sedaatioon.

Kuolevan ja omaisten toiveita ja ajatuksia on kuultava. Jokaisella on oikeus kivuttomaan saattohoitoon. Riittävä osaaminen ja kivunlievitys ovat edellytys saattohoidon toteuttamiselle. Inhimillisesti on myös todettava, ettei jokainen hoitaja siihen kykene.

Vaalien alla erilaiset arvonostot lisääntyvät. Ihmiselämä on arvokas ja ihmisarvo korvaamaton. Erilaisilla foorumeilla on alettu pohtia eutanasiakysymystä. Koska itsemääräämisoikeus on iso arvo, koetaan, että jokaisella on oltava mahdollisuus myös elämänsä loppuhetkistä päättämiseen. Minulle elämä on arvokas. Jokaisella työntekijällä tulee olla oikeus kieltäytyä arvojaan vastaan olevista toimenpiteistä. Tulevalla vaalikaudella tullaan käymään keskustelua tästä.

Maija Silvennoinen

Eduskuntavaaliehdokas KD

Savo-Karjalan vaalipiiri