Lasten ja nuorten ongelmiin on puututtava

8.3.2023 klo 00:36 Uutiset

Suomessa kuolee joka viikko keskimäärin kaksi alle 25-vuotias nuorta huumeisiin. Lappeenrannassa avattiin uusi päihdeyksikkö 12–17-vuotiaille nuorille. Päihdeyksikkö mahdollistaa nuoren hoidon lisäksi tarvittaessa koko perheen tukemisen.

Myös nuorten rikollisuus ja jengiytyminen ovat kovassa kasvussa. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että alle 18-vuotiaiden nuorten tekemät rikokset ovat nousseet neljässä vuodessa 80 prosenttia.

Tämä huolestuttava tilanne koskettaa monia perheitä koko maassamme. On aika ryhtyä sanoista tekoihin ja aloitettava rakentamaan vahvasti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Perheitä ja vanhemmuutta on tuettava entistä voimakkaammin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen on vastattava lasten sekä nuorten tuen tarpeisiin.

Lisäksi korjaavia toimia tarvitaan, jotta nyt syrjäytymisuhan alla olevat sekä jo syrjäytyneet nuoret saavat otteen elämästä. Meidän aikuisten on kannettava oma vastuumme ja tehtävä se, mitä itsekukin voimme.

Perheillä tulee olla mahdollisuus valita lapsen hoito. Kotihoidon tuella ja kuntalisillä tulisi turvata vaihtoehto hoitaa lapset kotona. Varhaiskasvatuksen laadukkuuteen täytyy panostaa palkkaamalla riittävä määrä ammattitaitoisia lastentarhanopettajia sekä lastenhoitajia.

Koulun puolella tukea on saatava oppimisen haasteisiin, neurologisiin ongelmiin sekä käytöshäiriöihin. Ammattitaitoisia koulunkäynninohjaajia on oltava tarpeeksi kouluilla oppilaiden tukena sekä opettajien työpareina. Oppilashuollon on toimittava joustavasti ja tarvittaessa tukea on saatava välittömästi.

Resursseja on löydyttävä, jotta saamme jatkossa tilastojen suunnan muuttumaan.

Ann-Niina Turunen
Eduskuntavaaliehdokas (kd)
Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu
Etelä-Karjalan maakuntavaltuutettu
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen 1. varavaltuutettu

(mielipidekirjoitus julkaistu myös Etelä-Saimaassa 7.3.2023 lukijapalstalla)