Mikkelin energiaratkaisusta

20.3.2023 klo 12:52 Uutiset

Meidän on katettava Mikkelin kaupungin alijäämä v.2023 loppuun. Asiasta on keskusteltu useaan otteeseen valtuustoryhmässä ja johtokunnan jäsenten kanssa. Valtuutettu Liisa Ahonen kertoo:

”Olen vahvasti ollut sitä mieltä, ettei ESEÄ tule myydä. Nyt ,kun Koskienergian osakkeiden ja esen tulostus on nähty riittämättömäksi, vaihtoehtoja on mielestäni kaksi: joko emme tee mitään ja ajaudumme kriisikunnaksi. Tai myymme vähemmistö osakkuuden Esestä. Kaupunginjohtajan esitys myyntiosuudeksi on 49 %.Minulle ei kukaan ole esittänyt miten muuten alijäämä katetaan.Tämä päätös on vaikein politiikan uralla, sitten toriparkki-asian.Tämä ei tarkoita, etteikö kaupunki tee tulevaisuudessa talouden tasapainottamiseksi muutakin.”

KDn toinen valtuutettu Jukka Pöyry on asiassa eri linjoilla, ja aikoo tämän päivän kokouksessa vastustaa Esen pilkkomista. Valtuusto päättää asiasta 20.3. kokouksessaan.