Eduskuntavaaliehdokas Maija Silvennoinen: Yrittäjät luovat elinvoimaa ja hyvinvointia

26.3.2023 klo 21:58 Uutiset

Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tarvitaan veroeuroja, työtä ja toimeentuloa. Kuten kristillisdemokraattien juuri julkaistu yrittäjäystävällisempi Suomi -ohjelma toteaa, työ ja yritteliäisyys ovat kasvun perusta. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävässä asemassa Suomen hyvinvoinnin kannalta. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on kallista. Ensimmäisen työntekijän palkan sivukulut tulisi laskea ensimmäisiksi vuosiksi yksinyrittäjien yrityksissä. Yrittäjien sosiaaliturva on saatava kuntoon, jotta he eivät jää ilman apua ja tukia töiden loppuessa tai sairauden yllättäessä. Kun yrittäjän lapsi sairastuu, tulisi lapsen hoitamista tukea joko Kelan kautta tai myöntämällä verovähennys sairastuneen lapsen hoitajan palkasta.

Elinvoiman ylläpitämiseksi työssä käyminen tulee mahdollistaa liikkumisen hintaa pienentämällä, jotta se on kannattavaa. Opiskelijoiden tulorajojen nostaminen ja porrastaminen opintojen edetessä kannustaa itsessään työllistymiseen. Oppilaitosten ja yrityksien yhteistyön tiivistäminen auttaa sekä tulevia ammattilaisia, yrityksiä että koko yhteiskuntaa. Alakouluissa oleva Pikkuyrittäjä- malli on hyvä pohja yläkoulun ja toisen asteen opinnoissa edelleen kehitettäväksi.

Uusien innovaatioiden ja ideoiden mahdollistaminen on elinvoimamme ehto. Koulutus ja tutkimustyö yhdessä yrittäjien kanssa luovat perustan onnistumisille. Investointien toteuttaminen on aina iso riski yrittäjille ja yrityksille, mutta ilman riskejä maamme ei kehity, emme pysy muutosten perässä. Tarvitsemme palvelujärjestelmämme ylläpitämiseen ja hyvinvointimme turvaamiseksi toimia, jotta yrittäminen kannattaa. Tehdään Suomesta yrittäjäystävällinen maa.

Maija Silvennoinen, Eduskuntavaaliehdokas KD