KD:n kannatus kasvoi eduskuntavaaleissa / Stödet för KD växte i riksdagsvalet

3.4.2023 klo 16:15 Uutiset

– Kristillisdemokraattien eduskuntavaalien tulos on paras sitten vuoden 2007. Vaali-illan laskennan mukaan KD:lle on luottanut äänensä yli 10 000 uutta äänestäjää. Kokonaisäänimäärä on KD:n historian neljänneksi paras tulos, eli yhteensä 131 368 ääntä, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah iloitsi eduskuntavaali-illan päättyessä.

– Suuri kiitos äänestäjillemme, ehdokkaille ja tukijoukoille hienoista kampanjoista!

– Iloitsen jokaisesta lisä-äänestä. KD:n Järjen ääni -kampanja sai valtavan hyvää palautetta ja KD:n järkipolitiikan sanoma resonoi. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos äänestäjille luottamuksesta ja kiitos jokaiselle ehdokkaallemme suuresta panoksesta ja upeasta työstä, sanoo puoluesihteeri Elsi Juupaluoma.

KD:n valtakunnallinen kannatusprosentti eduskuntavaaleissa on 4,2 % (+0,3 viime eduskuntavaaleihin). KD:n kasvatti kannatustaan kuudessa vaalipiirissä. Vaalipiirikohtaisesti parhaimmat kannatusprosentit saatiin Savo-Karjalassa 9,8 % (+2,0) ja Vaasassa 6,9 % (+0,3). Uudellamaalla kannatusprosentti oli 3,5 % (+0,8), Hämeessä 5,5 % (-0,2), Helsingissä 1,9 % (+0,0), Keski-Suomessa 5,3 % (-0,4), Kaakkois-Suomessa 3,5 % (-0,9), Satakunnassa 3,2 % (+0,5), Pirkanmaalla 5,4 % (-0,3), Varsinais-Suomessa 2,8 % (+1,0), Oulussa 3,1 % (+0,8) ja Lapissa 1,1 % (+0,0).

KD sai yhteensä 5 kansanedustajaa ja Uudeltamaalta uuden kansanedustajan, yrittäjän ja entisen olympiaurhelijan Mika Poutalan (4873 ääntä). KD:n kovimman henkilökohtaisen äänisaaliin sai kansanedustaja Sari Essayah Savo-Karjalasta, 15 783 ääntä. Muiden valittujen äänimäärät: Päivi Räsänen Hämeen vaalipiiristä 6961 ääntä, Peter Östman Vaasan vaalipiiristä 6438 ääntä ja Sari Tanus Pirkanmaan vaalipiiristä 6103 ääntä.

************************************

– Resultatet i riksdagsvalet är det bästa för Kristdemokraternas del sedan 2007. Enligt räkningen på valkvällen har över 10 000 nya väljare valt att med sina röster ge KD sitt förtroende. Det totala antalet röster är det fjärde bästa resultatet i KD:s historia, det vill säga totalt 131 368 röster, vilket partiordförande Sari Essayah uttryckte sin glädje över i slutet av riksdagsvalskvällen.

– Stort tack till våra väljare, kandidater och stödtrupper för en fin kampanj!

– Jag är glad över varje tilläggsröst. KD:s  Sunt förnuft-kampanj fick enormt bra feedback och KD:s budskap om en sund politik gav eko. Härifrån är det bra att fortsätta. Tack till väljarna för förtroendet och tack till varje kandidat för deras stora insats och fantastiska arbete, säger partisekreterare Elsi Juupaluoma.

KD:s nationella stödprocent i riksdagsvalet är 4,2 % (+0,3 i förhållande till senaste riksdagsval). KD ökade sitt stöd i sex valkretsar. Den högsta stödprocenten i de olika valkretsarna fick Savolax-Karelen 9,8 % (+2,0) och Vasa 6,9 % (+0,3). I Nyland var stödet 3,5 % (+0,8), i Tavastland 5,5 % (-0,2), i Helsingfors 1,9 % (+0,0), i Mellersta Finland 5,3 % (-0,4 ), i Sydöstra Finland 3,5 % (-0,9). ), i Satakunta 3,2 % (+0,5), i Birkaland 5,4 % (-0,3), i Egentliga Finland 2,8 % (+1,0), i Uleåborg 3,1 % (+0,8) och i Lappland 1,1 % (+0,0).

KD fick sammanlagt 5 riksdagsledamöter och Nyland fick en ny riksdagsledamot, företagaren och före detta OS-idrottaren Mika Poutala (4873 röster). I KD fick riksdagsledamot Sari Essayah från Savolax-Karelen den största personliga röstmängden, 15 783 röster. Övriga invaldas röster: Päivi Räsänen från Tavastlands valkrets 6961 röster, Peter Östman från Vasa valkrets 6438 röster och Sari Tanus från Birkalands valkrets 6103 röster.