OMAISHOITAJIEN JA -HOIDETTAVIEN ASEMASSA VIELÄ PARANNETTAVAA

6.5.2023 klo 18:07 Uutiset

Äänekoskella 5.5. kokoontuneet Keski-Suomen Kristillisdemokraatit vetoavat erityisesti tulevaan hallitukseen seuraavalla kannanotolla:

Keski-Suomen Kristillisdemokraattien mielestä väestörakenteen muutoksen myötä omaishoitajien ja omaishoidattavien asemaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Muistisairaiden henkilöiden sekä heidän hoitajinaan toimivien puolisoiden tai muiden läheisten osallisuuden ja elämänlaadun tukeminen ennaltaehkäisevien palveluiden avulla vähentää kalliimpien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. Omaishoitajista merkittävä osa on työikäisiä, minkä vuoksi omaishoitajuuden ja työssä käymisen yhdistäminen tulee tehdä entistä helpommaksi. Omaishoidon tukea tulisi korottaa ja saada se vihdoin verovapaaksi.

Omaishoidettaville tulee tarjota entistä paremmin perhehoitopalveluja (kotona sekä perhehoitoyksikössä), mikä edistää osallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Erityislasten tilapäishoitopaikkoja olisi syytä pystyä tarjoamaan joustavasti perheen tilanne huomioon ottaen, jolloin muu perhe viettää vapaata. Muistisairaiden omaishoitajien sekä omaishoidettavien kannalta olisi erityisen tärkeää, että heillä olisi joustavasti ja tarpeen mukaan käytettävissä oma nimetty muistihoitaja. Omaishoitajille tulee järjestää ilmaiset säännölliset terveystarkastukset ja mahdollisuus virkistäytymiseen ja vertaistukeen. Keski-Suomen Kristillisdemokraatit vetoaa sekä tulevaan hallitukseen että hyvinvointialueeseen näiden seikkojen huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.