Havaintoja tarkastuskertomuksesta

18.6.2023 klo 20:51 Uutiset

Keski-Suomen aluevaltuusto käsitteli 13.6. kokouksessaan sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin että hyvinvointialueen tilinpäätöksiä ja arviointikertomuksia.

Kristillisdemokraattien ryhmän puheenjohtaja Marika Visakorpi-Kemppainen nosti esiin ryhmän havaintoina seuraavia seikkoja sairaanhoitopiirin arviointikertomuksen pohjalta:

Huolestuttavan monessa kohtaa valtuuston asettamia tavoitteita ei saavutettu ja selvää on, että haasteet periytyvät myös hyvinvointialueelle; esim. hoitoon pääsy ei toteutunut merkittäviltä osin tavoitellussa ajassa, leikkausten peruuntuminen kasvoi ja sairaspoissaolot lisääntyivät. Nämä kaikki kytkeytyvät henkilökunnan määrään ja hyvinvointiin ja näin ollen asioiden korjaamiseksi nimenomaan henkilökunnan hyvinvointiin ja saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Talouden seurannassa ja toisaalta budjetoinnin riittävyydessä on myös oltava tarkempi: etenkin huomiota on kiinnitettävä sopimusten, investointien ja ICT/tietojärjestämä -hankkeisiin kohdennettujen varojen käyttöön. Asiassa huomiota kiinnittää myös se, että sairaanhoitopiirin kustannukset olivat kasvaneet muita sairaanhoitopiirejä voimakkaammin viimeisten vuosien aikana.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita koskevien HaiPro –ilmoitusten osalta olisi hyvä saada tarkempia tietoja siitä, minkätyyppisistä tilanteista on ollut kyse ja ovatko ne joltain osin lisääntyneet. Erityisen oleellisena pidämme sitä, että ilmoitukset käsitellään ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Tämä on yksi niistä asioista, joilla henkilökunnan hyvinvointia voidaan parantaa.