Palveluverkossa Satakunnan kokoinen sumualue

5.8.2023 klo 22:03 Uutiset

Palveluverkossa Satakunnan kokoinen sumualue

Puolitoista vuotta on nyt kulunut siitä, kun talvella 2022 pidettiin Satakunnan hyvinvointialueen valtuustovaalit.

Jokainen puolue vakuutti silloin toimivansa tasapuolisesti kaikkien Satakunnan alueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden hyväksi. Paljon puhuttiin ja luvattiin. Media korosti eri kuntien alueelta valittavien valtuutettujen paikkakuntakohtaisen tietämyksen tarpeellisuutta, kun tulevia palveluita ja palveluverkkoa aletaan rakentaa. Valtuuston alaisilla lautakunnilla katsottiin olevan tärkeä ohjaava rooli virkamiesten työskentelyssä.

Kuinka kävi?

Kului yli vuosi, ennen kuin lautakunnat pääsivät aloittamaan toimintansa.

Hyvinvointialueemme hallintosääntö ja strategia valmisteltiin kyllä kiireellisellä aikataululla ja varsinkin strategian osalla korostettiin sitä, että kyseessä on vain ensimmäinen versio, jota liukuvasti muutetaan ja täydennetään ajan kuluessa.

Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkon muotoutumisesta päättäminen koskettaa jokaisen kunnan jokaista asukasta. Mistä ja miten minä saan tarvitsemani terveys- ja sosiaalipalvelut?

Valtuuston hartaasti toivomassa palveluverkkoseminaarissa tiistaina 1.8. moni aluevaltuutettu odotti palveluverkon rakenteen syvällistä tarkastelua.

Mitä tapahtui?  Todettiin, ettei palveluverkkoselvitys olekaan vielä valmis, eikä palveluverkkokokonaisuudesta päättäminen oikeastaan kuulu valtuustolle!

Selityksenä tälle, että hyvinvointialueemme korkein päättävä elin näin sivuutetaan, oli muun muassa se, ettei asiasta mainita strategiassa. Kun tähän heitin kysymyksenä sen, että eikö nyt tätä liukuvaksi ja tilanteiden mukaan eläväksi mainostettua strategiaamme voisi muuttaa, sain vastauksen, jota en todellakaan osannut odottaa. Minulle selitettiin, että kun valtuuston päätökseen tarvitaan aina aluehallituksen esitys, arvattavasti tällaista ei liene tulossa!

Jos valtuuston toimivallan takaaminen todella vaatii tässä asiassa strategian tai hallintosäännön kirjauksiin muutoksia, pitäisi niihin kiireellisesti ryhtyä, eikä työntää tarkoitushakuisesti päätä pensaaseen!

Miksi hyvinvointialueemme hallitus ei haluaisi antaa päätösvaltaa näin ratkaisevassa asiassa vaaleissa valitulle valtuustolle?

Yllä olevaan kysymykseen löydän vain varsin ikävän vastauksen.  Kun talous pakottaa ikäviin päätöksiin ja vaalilupauksetkin ovat painolastina, on julkinen raskas päätöksenteko hyvä vaientaa näkymättömiin. Hyvinvointialueemme hallitus (jossa KD muuten ei ole mukana) myöntyy asioista tietävien virkamiesten enemmän tai vähemmän pakon sanelemiin esityksiin ja sysää näin omankin vastuunsa vielä hiukan pitemmälle.

Tätäkö varten pidettiin Satakunnan hyvinvointialueen valtuuston vaalit?

Simo Korpela

aluevaltuutettu

Kristillisdemokraattien Porin osaston ja Satakunnan piirin pj