KESKI-SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN SYYSKOKOUKSEN KANNANOTOT 11.11.202

12.11.2023 klo 20:56 Uutiset

IKÄIHMISILLE JÄRJESTETTÄVÄ TARPEEN MUKAINEN ASUMISPAIKKA

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit pitää myönteisenä, että hyvinvointialueella on lisätty ja ollaan lisäämässä ikäihmisten palveluissa yhteisöllistä asumista sekä kuntoutus- ja arviointipaikkoja. Nämä voivat myös ehkäistä tai siirtää raskaampiin palveluihin siirtymistä ja hillitä niiden lisäpaikkatarpeita. Sen sijaan emme pidä realistisena, että ympärivuorokautisia palveluasumispaikkoja voitaisiin juurikaan vähentää, kuten hyvinvointialueen budjettiesityksessä on suunniteltu. Muistisairaiden määrä on kasvamassa ja heidän kannaltaan myös yöllä saatavilla oleva apu voi olla tarpeen eikä sen hälyttäminen itse välttämättä onnistu. Muistisairaudet ovat Suomen kolmanneksi yleisin kuolinsyy.

Tämänkin syksyn aikana asumispalveluihin on jonottanut pitkälti yli 100 ihmistä, mikä on kuormittanut niin sairaalapalveluita kuin kotihoitoa. Keski-Suomen Kristillisdemokraatit korostaa, että kullekin palveluiden piirissä olevalle ikäihmiselle tulisi järjestää hyvinvointialueellamme omaan tarpeeseensa sopiva asumispaikka ja tuki. Tämä on myös palveluiden järjestämislinjausten mukaista, joiden mukaan hyvinvointialueen palveluita suunnataan alueen arvioituun palvelutarpeeseen ja väestörakenteeseen sekä tutkittuun tietoon ja suosituksiin perustuen.

SOTEPALVELUIHIN PÄÄSYSTÄ HUOLEHDITTAVA SELVÄSTI PAREMMIN

Keski-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen on vielä kesken. Kristillisdemokraatit pitää yhtenä aivan keskeisimmistä kehitettävistä asioista asiakkaiden palveluiden pääsyn parantamista. Tällä hetkellä etenkin terveyspalveluihin pääsyssä on monin paikoin huomattavia hankaluuksia sekä aikojen saatavuuden että odotusaikojen pituuden suhteen. Vastaanotoille ja esim. rokotuksiin pääsy vaatii ehdottomasti parantamista.

Palveluverkkotyön alkaessa kiinnitämme huomiota myös siihen, että jatkossakin on tärkeää, että peruspalveluita on saatavilla myös lähipalveluina tai vähintään liikkuvina palveluina eri kunnissa. Jatkossakin tulee olemaan myös asiakkaita, joille digipalvelut ei ole vaihtoehto.

 

lisätietoja Marika Visakorpi-Kemppainen

varapuheenjohtaja
044-2730767