Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen talousarviosta 2024. KD:n ryhmäpuheenvuoro asiasta.

5.12.2023 klo 21:29 Uutiset

Hyvinvointialueemme talous näyttää tällä hetkellä noin 94 M€ alijäämäiseltä. Sopeutumistarpeet ovat siis merkittäviä, jotta talous saataisiin tasapainotettua tavoitteemme mukaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Tulevan vuoden tulostavoitetta on jouduttu haastavassa tilanteessa madaltamaan noin 50 M€ alijäämäiseksi, jotta emme tekisi liian nopeita ja pitkällä tähtäimellä negatiivisesti vaikuttavia ratkaisuja. Toisaalta säästöjä haetaan aktiivisesti talouden tasapainnotassuunitelman mukaisesti, tuottavuusohjelman ja muiden sopeuttamistoimien kautta. Talousarvio- ja suunnittelmakokoainuus on laadittu ryhmämme arvion mukaan vastuullisesti ja strategian mukaisesti.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä onkin valmis hyväksymään aluehallituksen esittämän talousarvion vuodelle 2024.  Kannatamme aluehallituksen tekemiä pieniä määrärahamuutoksia suhteessa aluejohtajan esitykseen. Ryhmärahaksi riittää hyvin enintään 1000 euroa per valtuutettu, minkä myötä budjetista säästyy reilut 100 000 euroa. Vastaavasti järjestöavustuksiin palautettu 100 000 euroa saa myös meidän ryhmän tuen.

KD-ryhmä toivoo tulevalle vuodelle tarkkaa talouden seurantaa, jotta budjetin raameissa pysyttäisiin. Lisäksi yksityiskohtana talousarviosta nostamme edelleen Ympärivuorokautisen palveluasumisen, jonka osalta toivomme raportointia myös valtuustoon palveluasumisen paikkojen määrän ja tarpeen kehityksen osalta.

Kuten taloussuunnitelmat osoittaa on työtä talouden sopeuttamiseksi jatkettava aktiivisesti. Tulevan vuoden keskeisiä kysymyksiä ovat sekä palveluverkon että johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen päivitykset, joiden toivotaan osaltaan tehostavan hyvinvointialueen toimintaa. Palveluverkon pohdintaan antaa tänään käsiteltävänä oleva tilaselvityksen loppuraportti hyvää osviittaa.

Lisäksi kiinnitämme muiden ryhmien tapaan huomiota henkilöstön hyvinvointiin, mikä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme onnistua tavoitteissamme.

Lopuksi ryhmämme puolesta kiitokset sekä koko virkakunnalle, henkilöstölle ja kaikille luottamushenkilöille yhteistyöstä hyvinvointialueen ensimmäisen varsinaisen toimentuvuoden aikana. Työtä turvallisen siirtymään ja talouden haasteiden kanssa on ollut paljon. Mutta nyt hyvää itsenäisyyspäivää sekä rauhallista ja siunattua joulunaikaa meille kaikille.

Petteri Muotka, 040 753 0344
aluevaltuutettu (KD)