KD:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa 11.12.2023

11.12.2023 klo 23:48 Uutiset

Rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet sekä kaikki kuulolla olevat.

 

Vuoden 2023 viimeinen valtuuston kokous on meneillään ja olemme jo saaneet kuulla muutaman valtuustoryhmän puheenvuorot, kiitos niistä.

Kiitos kaikille 2024 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2026 tehneille suuresta työstänne.
Tekemänne työ on varmasti haastanut teitä ja olemme saaneet käsiimme kuitenkin selkeän Talousarvion sekä kattavan suunnitelman parille vuodelle eteenpäin.

Ajat takana päin eivät ole olleet helppoja, eikä se näytä ympäröivässä maailmantilanteessa helpottavan. Toki kuten edelliset synkät muutokset tulivat, voi muutos hyväänkin tulla yllättäen. Usein ajattelemme suomalaisittain ankean realistisesti, mutta mielestäni voimme katsoa tulevaisuuteen myös niin, että paras on edessäpäin.

Tilanteet tuntuvat nykypäivänä muuttuvan hetkessä suuntaan tai toiseen. Meidän on kyettävä samanaikaisesti karsimaan ja kiristämään sekä investoimaan sekä samaan aikaan tulisi olla koko ajan valmiina katsomaan asioita boxin ulkopuolelta. Emme elä tasaisessa ajassa, vaan on kyettävä jatkuvaan muutokseen ja siitä huolimatta meidän tulee pitää lujasti kiinni Strategiaamme määritellyistä arvoistamme sekä visiosta – luoda kestäviä menestystarinoita.

Riskejä on, niitä on aina ollut ja jatkossakin tulee olemaan. Riskit pitää pyrkiä minimoimaan, mutta rohkeutta uudistamiseen tulee löytyä. Monessa asiassa tulisi kuitenkin keskittyä enemmän olennaiseen eikä niinkään kehällisiin asioihin. On asioita, kuten esim. geopoliittinen tilanne ja kaupunkimme sijainti, sitä ei saada muutettua, mutta moneen muuhun asiaan voidaan edelleen vaikuttaa.

Olemme kuulleet ja nähneet uusimmat Pisa -tulokset viimeisten päivien aikana. Tässäkin asiassa olennaiseen keskittyminen on tärkeää. Olemassa olevat resurssit on kohdennettava viisaasti.
Meidän on panostettava perheiden hyvinvointiin, lasten koko koulupolun turvaamiseen sekä ennaltaehkäisevästä että korjaavasta näkökulmasta katsoen. Kyse ei ole pelkästään kouluista ja opetuksesta, vaan koko yhteiskuntaa koskevista muutoksista.

Valtionosuuden saaminen ja sen väheneminen on linjassa 0-15 -vuotiaiden määrään, joka on meillä suuressa laskussa. Tässäkin voisi vain todeta, että niin se on muuallakin. Mutta meidän tulee tätäkin pohtia jatkossa ihan tosissaan, miten saamme suunnan muutettua Lappeenrannassa.
Ja kuitenkin, vaikka lapsimäärän väheneminen on todellisuutta, niin on myös sekin, että moninaiset haasteet ovat nousussa lasten sekä nuorten keskuudessa. Tämäkin tulisi ottaa huomioon jatkossa entistä suuremmin.

Koulupoissaolojen ennaltaehkäisyyn sekä seurantaan ja puuttumiseen liittyvän poissaolomallin päivittäminen on tärkeä ja erittäin hyvä asia. Kun siirryin toiselle asteelle syksyllä, niin tämän asian merkitys vain kasvoi.
Jos poissaoloja on kertynyt suunnattoman paljon perusopetuksen puolella, siirtyminen toiselle asteelle on huomattavasti haasteellisempaa.
Poissaolomallin päivittäminen on nyt selkeä konkreettinen puuttuminen tilanteeseen ja toivon sen tuovan muutosta parempaan suuntaan.

Tässä nostot, jotka halusin tuoda esiin tässä kohtaa.

Haluan kiittää Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puolesta teitä kaikkia valtuutettuja, virkamiehiä ja eri yhteistyötahoja yhteistyöstä Lappeenrannan parhaaksi kuluvan vuoden osalta.

Haluamme kiittää myös Kimmo Jarvaa menneestä yhteistyöstä ja toivottaa siunausta tulevaisuuteen.
Kiitämme myös kaupunginjohtajan viransijaisuutta hoitavaa Tuomo Sallista hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme perheellesi menestystä tulevaan vuoteen.

Itsenäisyyspäivän juhlia katsoessa, koin syvää kiitollisuutta veteraanien sekä lottien uhrauksista ja myös ylpeyttä Lappeenrantalaisena. Maria Siparin sanoja mukaillen – Elämä on ainutkertainen lahja, uskotaan unelmiimme ja mennään rohkeasti niitä kohti. Rukoillaan ja uskotaan, niin näemme mitä elämässä tapahtuu. Ei verrata itseämme muihin, mennään ja pusketaan eteenpäin elämässä ja otetaan ne oikeat ystävät rinnalle. Allekirjoitan täysin nuo Marian sanomat ajatukset.

Meidän tehtävänä on luotsata Lappeenrannan kaupunkia eteenpäin – yhdessä. Jokaisella meillä on varmasti omanlainen ajatus unelmien Lappeenrannasta, kuten jokaisella kaupungin asukkaalla on. Siitä huolimatta meidän on yhdessä ja rohkeasti mentävä eteenpäin tehden vastuullisia päätöksiä, jotta saamme olla ylpeitä meidän kaupungistamme. Kuten Sallinen talousarvioon 2024 kirjoitti – investoidaan kestävästi.
Uuden kaupunginjohtajan rekrytointi ja valinta tulee olemaan yksi tulevan vuoden 2024 merkityksellisistä päätöksistä. Toivomme KD:n valtuustoryhmänä, että saamme juuri sopivan henkilön luotsaamaan Lappeenrantaa eteenpäin.

Olemme Etelä-Karjalan maakuntakeskus, meillä on todella kaunis kaupunki, upea Saimaa sekä n. 73 000 ainutlaatuista asukasta – tehdään yhdessä parhaamme sen eteen, että Lappeenranta on paras paikka elää, kouluttautua, harrastaa, tehdä työtä, toimia yrittäjänä, kasvattaa perhettä ja lopulta nauttia vanhuudesta.

Näillä sanoilla haluan valtuustoryhmämme puolesta toivottaa teille kaikille rakkauden täyteistä joulun aikaa ja runsasta Jumalan siunausta tulevaan vuoteen!

 

KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Ann-Niina Turunen