Kaskenmäen opisto säilytettävä!

12.12.2023 klo 15:31 Uutiset

[Kirjoitus julkaistu alun perin 29.11.2023 ja lisäksi joulukuun Tämmöttis Turus -uutislehdessä]

Turun kaupungin ehdotus (TS 16.11.2023) niin suomenkielisen kuin ruotsinkielisen työväenopiston tiloina toimivan opistotalon ja tontin myyminen on torjuttava.

Rakennuksen ja tontin myyntiä harkitaan, koska rakennus pitäisi kunnostaa vuoteen 2030 mennessä. Kunnostuksen hinnaksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa.

Suomenkielisen työväenopiston rehtori, jolle tieto myyntiehdotuksesta tuli yllätyksenä, kuitenkin toteaa, ettei kiinteistössä ole esimerkiksi home- tai sisäilmaongelmia, jotka haittaisivat sen käyttöä. Turun kaupungin kasvatus- ja opetusjohtajakin myöntää, ettei rakennuksessa ole varsinaisia ongelmia, mutta sanoo sen kuitenkin kaipaavan päivitystä lähivuosina.

Kyse ei siis ole tilasta, jossa toimintaa ei voisi jatkaa ja josta olisi välttämätöntä hankkiutua eroon.

Myynnin seurauksena opiston toiminta siirtyisi muihin Turun kouluihin niiltä osin kuin se olisi mahdollista. Koska koulutilat ovat luonnollisesti päivisin koulujen itsensä käytössä, lakkaisi työväenopistojen päivätoiminta kokonaan. Se, että (jäljelle jäävä) toiminta siirtyisi vailla varsinaisia ongelmia olevista tiloista Turun muihin kouluihin, vaikuttaa hyvin erikoiselta ratkaisulta. Toiminta siirrettäisiin käyttökelpoisista tiloista Turun koulutilamaailmaan, jossa nimenomaan kärsitään laajoista sisäilmaongelmista ja niiden tuomista tilahaasteista.

Aivan oma lukunsa mahdollisessa myynnissä on tietenkin päivätoiminnan lakkauttaminen. Kyseessä on toki vasta harkinnassa oleva ehdotus, mutta onko tässä ehdotuksessa todella mietitty turkulaisten parasta? Pitääkö Turun kaupunki elinikäistä oppimista tukevaa toimintaa näin vähäisessä arvossa? Työväenopiston toiminta kohentaa tuhansien kursseilla käyvien psykofyysissosiaalista hyvinvointia. Nyt esitetyn sijaan työväenopistojen toimintaa tulisi tukea kaikin tavoin ja varmistaa sen jatkuvuus.

Ehdotettu rakennuksen ja tontin myynti, päivätoiminnan lakkauttaminen sekä muun opetuksen hajauttaminen olisi lähes kuolinisku Turun työväenopistojen toiminnalle. Kyseessä on onneksi vasta ehdotus ja harkinta. Ehdotuksen haitat ovat jo useassa mielipidekirjotuksessa todettu ja ne ovat selvästi hyötyjä suuremmat. Tällaisessa tilanteessa kasvatus- ja opetusjohtaja on todennut, että myyntiehdotus voidaan kumota. Nyt on aika toimia ja varmistaa se, että näin myös käy.

Kaskenmäen opistorakennus on säilytettävä Turun työväenopistojen tilana.

Tommi Terä
Turun kristillisdemokraattien puheenjohtaja