Sari Essayah’a voi äänestää numerolla 9 / Sari Essayah nummer 9

21.12.2023 klo 16:31 Uutiset

Presidentinvaalien vaalinumerot on nyt julkaistu! Presidenttiehdokasta, ministeri Sari Essayah’a voi nyt äänestää koko Suomessa numerolla 9.

Sari Essayah’iin luotetaan yli puoluerajojen. Hänet tunnetaan sinnikkäänä Suomen edun puolustajana. Hän on vahva ja verkottunut asiaosaaja. Essayah on neljännen kauden kansanedustaja ja toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä 2009-2014. Sarin sydämellä on koko Suomen paras!

Sinulla on monta tapaa tukea Sarin presidenttiehdokkuutta:

1. Suosittele
Kerro Sarin presidenttiehdokkuudesta tuttavillesi. Oma suosituksesi on paras mainos!

2. Tue netissä ja somessa
Seuraa Saria sosiaalisen median kanavilla ja kutsu tuttavasikin seuraamaan! Sarin sosiaalisen median kanavat löydät Sarin sivujen yläosasta: sariessayah.fi. Voit jakaa tietoa Sarin presidenttivaaliehdokkuudesta ja käyttää tunnuksia: #Pressayah #TeamSari #ParastaSuomelle #FörFinlandsBästa #presidentinvaalit #SariEssayah

3. Tule tapahtumiin
Seuraa nettisivujen kampanjakalenteria: sariessayah.fi (sivulla alhaalla) ja tule mukaan!

4. Helpot tavat tukea rahallisesti kampanjaa ja lahjoitusvarat käytämme näkyvyyden lisäämiseen (Rahankeräyslupa RA/2022/1305)

– Mobile Pay 62383
– Suomen Kristillisdemokraatit r.p. FI11 1065 3000 2255 28
– Voit lahjoittaa myös www.kd.fi -sivujen kautta

5. Äänestä ja laita ylös tärkeät presidenttivaalien päivämäärät:

– Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024.
– Presidentinvaalien 1. vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024.

Lue lisää: sariessayah.fi

******************************

Presidentvalets kandidatnummer är nu publicerade! Man kan nu rösta på presidentkandidaten, minister Sari Essayah i hela Finland med nummer 9.

Sari Essayah har förtroende över partigränserna. Hon är känd som en ihärdig försvarare av Finlands intressen. Hon är en stark och nätverkande sakkunnig. Essayah är riksdagsledamot för fjärde mandatperioden och var medlem i Europaparlamentet 2009-2014. Saris har hela Finlands bästa på sitt hjärta!

Det finns många sätt att stöda Saris presidentkandidatur:

1. Rekommendera
Berätta för dina vänner om Saris presidentkandidatur. Din egen rekommendation är bästa reklam!

2. Stöd på nätet och some
Följ Sari på sociala medier och bjud in dina vänner att också följa! Saris sociala mediekanaler hittas överst på Saris sidor: www.sariessayah.fi. Du kan dela information om Saris presidentkandidatur och använda hashtaggarna: #Pressayah #TeamSari #ParastaSuomelle #FörFinlandsBästa #presidentinvaalit #SariEssayah

3. Delta i evenemang 
Följ hemsidans kampanjkalender: www.sariessayah.fi (längst ner på sidan) och kom med!

4. Det finns enkla sätt att ekonomiskt stödja kampanjen och vi använder donationsmedlen för att öka synligheten (Insamlingstillstånd RA/2022/1305) 

– Mobile Pay 62383
– Suomen Kristillisdemokraatit r.p. FI11 1065 3000 2255 28
– Du kan även donera via www.kd.fi

5. Rösta och skriv ner viktiga datum för presidentvalet:

– Förhandsröstning i Finland 17-23.1. 2024 och utomlands 17-20.1.2024.
– Den första valdagen i presidentvalet är söndag 28.1.2024.

Läs mer på sariessayah.fi