Presidentinvaalien ennakkoäänestys 17.-23.1. – katso kaikki äänestyspaikat / Förhandsröstningen börjar 17.1.

16.1.2024 klo 16:02 Uutiset

Maa- ja metsätalousministeri, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah on ehdolla Suomen seuraavaksi presidentiksi numerolla 9.

Presidentinvaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 17. – 23.1., jolloin voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa riippumatta omasta kotipaikkakunnasta. (Ulkomailla ennakkoäänestys on 17. – 20.1) Äänestäessä mukana pitää olla kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Kaikki ennakkoäänestyspaikat kunnittain: TÄÄLLÄ. (Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 28.1. voi äänestää klo 9 – 20 vain oman kotipaikkakunnan omassa äänestyspaikassa.)

Listätietoja äänestämistä voi lukea Oikeusministeriön sivuilta: vaalit.fi/presidentinvaali

Oikeusministeriön maksuttomat vaalipalvelunumerot äänestäjille: 0800 9 4770 (suomeksi) ja 0800 9 4771 (ruotsiksi) palvelevat 17.1.–27.1. arkisin klo 8–20 ja viikonloppuisin klo 9-18 sekä vaalipäivänä 28.1. klo 8-20. WhatsApp-viestipalvelu palvelee numerossa: 050 438 8730. Palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista.

*******************************************

KD:s kandidat i presidentvalet är jord- och skogsbruksministern, partiordförande Sari Essayah, nummer 9.

Presidentvalets förhandsröstning hålls i Finland 17-23.1, då man kan rösta på valfritt förhandsröstningsställe, oavsett hemort. (Utomlands sker förhandsröstningen 17- 20.1). Vid röstningen bör man ha med sig ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Alla kommunvisa förhandsröstningsställen i Finland hittas på DÄR. (På själva valdagen, söndag 28.1, kan man rösta kl. 9 – 20 endast på det egna röstningsstället i sin kommun).

Mycket information om val och röstning finns på justitieministeriets webbplats: vaalit.fi/sv/presidentval.

Justitieministeriets servicenummer i valfrågor för väljare: 0800 9 4770 (på finska) och 0800 9 4771 (på svenska) betjänar 17.-27.1. vardagar kl. 8–20 och på veckoslut kl. 9–18, på valdagen 28.1. kl. 8–20. WhatsApp-meddelandetjänsten betjänar på numret: 050 438 8730. På servicenumren kan man ställa frågor som rör valet och röstningen. Numren är gratis.