Kukkahattu pois päästä ja tukka lyhyeksi!

24.1.2024 klo 21:01 Uutiset

Kuntahattu pois päästä ja tukka lyhyeksi!

Armeijaan mennessä piti minunkin ensin käydä parturissa. Lyhyen tukan vaatimus oli kai turvallisuustekijä, mutta ennen kaikkea se kertoi sen tärkeän seikan, että tästä eteenpäin eletään armeijan säännöillä.

Nyt toistetaan aluevaltuutetuille jatkuvasti, että ottakaa jo se kuntahattu pois päästä ja lakatkaa miettimästä oman kuntanne etuja, tehän olette luvanneet olla koko Satakunnan asialla.

Näin se toki on, olemme koko Satakunnan hyvinvointialueen asialla. Siihen vain kuuluu myös oma kunta tasavertaisena. Usein tiedämme kyllä erityisen paljon juuri sen asioista. Hyvinvointialueemme kansanvaltaisen päätöksentekomme periaate on, että koko alueemme ääni kuuluu ja otetaan myös huomioon.

On selvää, että nykyisenlaisessa taloudellisessa pakkotilanteessa on tehtävä myös ikäviä ratkaisuja. Hyvää on kuitenkin se, että palveluverkosta päättää juuri tehdyn hallintosääntömuutoksen jälkeen nyt aluevaltuusto, jonka satakuntalaiset ovat suoraan valinneet. Jokainen on vastuussa vaalilupauksistaan ja niiden sopeuttamisesta vaikeaan tilanteeseemme.

Innokkaimmille kuntahatun pois repijöille haluaisin todeta, että kokonaisuutena jokaisen pienemmän kunnan edustajia on aluevaltuustossa kovin rajallinen määrä. Mielestäni heidänkin äänensä tulee kuulua ja herätellä meitä enemmistönä olevia siihen, että lupasimme olla tasapuolisesti koko Satakunnan asialla. Porin ja Rauman aluevaltuutettujen yhteismäärä on niin suuri, että näille on syntynyt aivan erityinen vastuu tässä asiassa.

Kun valmistellaan ja päätetään palvelusuunnitelmassamme esille tulevista palveluverkkomuutoksista, pitäisi aluehallituksemme ehdottomasti pyytää lausunnot elinkaarimallimme eri ikäisten palveluihin erikoistuneilta kolmelta lautakunnalta. Juuri näissä lautakunnissa kuuluu paitsi asiantuntijoiden myös ruohonjuuritason kokemuksen ääni. Tätä varten ne on perustettu. Vielä ei vaan tällaisia lausuntopyyntöjä ole kuulunut.

Ei näitä pyyntöjä silti kuulu enää ainakaan ensi vuoden kevään jälkeen, jos virkamiestyönä esitetty valiokuntamalli menee läpi. Ainoaksi lautakunnaksi jäisi tarkastuslautakunta.

Pelastuslaitoksen asioita käsittelevä Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta muuttuisi valiokunnaksi

Muut perustettavat valiokunnat olisivat Tulevaisuus ja strategiavaliokunta sekä Elinvoima-, kunta- ja järjestöneuvottelukunta.

Elinkaarimalli on siis tarkoitus romuttaa, mutta kysyn vaan, mihin ne keskeiset sosiaali- ja terveyspalveluitapalveluita tarkastelevat luottamuselimet on nyt piilotettu. Eihän tässä konseptissa ole edes Sotevaliokuntaa.

Valiokunnissa voi olla jäseninä vain aluevaltuutettuja tai vara-aluevaltuutettuja. Ruohonjuuritason kokemuskentän ääni jäisi pois ja varmaan myös joitakin asiantuntijoita.

Toimisiko tämä valiokuntamalli ensi vuonna kuitenkin sutjakkaasti?                                                                       Taatusti, jos pyöritään pienillä porukoilla virkamiesesitysten ja hallituksen samanmielisten ympärillä niin, että valiokuntien puheenjohtajatkin ovat hallituksen jäseniä.

Jossakin määrin aluehallituksella on jo tällä kaudella ollut määrättyihin asioihin erikoistuneita jaostoja. Jaosto on tietenkin eri asia, kuin valiokunta. Jotain kuitenkin kertonee se, että esimerkiksi tarkoitukseensa perustetulla Lähipalvelujaostolla ei ole ollut yhtään ainoata kokousta.

Elinkaarimallimme lautakunnat on kuluvalla kaudella lähes totaalisesti sysätty syrjään valmistelusta ja päätöksenteosta. Niiden tietotaitoa kokemusta ja toimivuutta ei ole edes kokeiltu. Nyt olisi ainakin vuosi aikaa kokeilla, ennen kuin vaikutusmahdollisuuksien tukka lähtee kokonaan.

Simo Korpela  kaupungin- ja aluevaltuusto, Ikääntyneiden palvelujen lautakunta                        Kristillisdemokraattien Porin p.o.:n ja Satakunnan piirin pj.