Loviisa Kaartokallion puhe Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustossa 4.3.2024

4.3.2024 klo 23:25 Uutiset

Loviisa Kaartokallio piti puheen vastaukseen valtuustoaloitteeseen koskien nuorison väkivallan ja jengiytymisen ehkäisemistä tänään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustossa 4.3.2024.

 

Loviisa Kaartokallion puhe:

 

”KD:n aluevaltuustoryhmä haluaa kiittää valmistelevaa tahoa kattavasta vastauksesta aloitteeseen, jota valtuutettumme Tiina Tuomela on ollut valmistelemassa yhdessä muiden kanssa. Haluamme kiittää myös kaikkia aloitteen allekirjoittaneita.

Nuoret ovat yhteinen tulevaisuutemme ja he tarvitsevat toivon näköalaa, jota ennaltaehkäisevä  työ ja aloitteen vastauksessa mainitut toimenpiteet tuovat.

Vastauksessa oli ansiokkaasti avattu keskeisiä nuorisorikollisuuteen johtavia riskitekijöitä, joita ovat mm. ylisukupolvinen huono- osaisuus, matala koulutustaso, heikot kognitiiviset kyvyt, lapsuudenaikaiset käytöshäiriöt sekä erilaiset psykososiaaliset ongelmat, nuorten mielenterveysongelmien kasvu, koronan aiheuttama lapsiperheiden tilanteiden vaikeutuminen ja mahdollinen muutos alaikäisten asenteissa väkivaltarikoksia kohtaan.

Vastauksessa oli myös ansiokkaasti avattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella käynnissä olevista useista eri toimenpiteistä nuorison väkivallan ja jengiytymisen ehkäisemiseksi sekä nuorten rikoskierteen pysäyttämiseksi, joita tehdään yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien, poliisin sekä järjestöjen kanssa.

Oli ilo huomata, että tällä hetkellä olemassa olevat yhteistyöverkostot ja –rakenteet arvioidaan tarkoituksenmukaisiksi ja riittäviksi.

Tätä tarkoituksenmukaisuutta ja riittävyyttä tulee seurata aktiivisesti, jotta työ tuo vaikuttavuutta nuorten elämään.

Pidämme oleellisena, että rikoksilla oireilevien nuorten tilannetta ja toimenpiteiden riittävyyttä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti, ja uusia toimenpiteitä sekä yhteistyöverkostoja kehitetään tarvittaessa.  Toivomme, että nuorison väkivallan ja jengiytymisen ehkäisemistä tekevien eri toimijoiden riittävään ja oikea-aikaiseen tiedonsaantiin kiinnitetään erityistä huomiota ja panostetaan jatkossakin vahvasti ennaltaehkäisevään työhön.

Kiitos.”