Säästöjä, vaan ei demokratian kustannuksella

26.3.2024 klo 14:07 Uutiset

[Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 26.3.2024]

Uusi Turku -projektin yhteydessä on noussut esiin kysymys kaupunginvaltuuston koosta, nyt kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja osa Turun päätöksenteosta on siirtynyt Varhan vastuulle. Kuntalain 16. pykälä määrittää kaupunginvaltuuston koon. Turun kokoluokassa minimimäärä valtuutettuja on 59, mutta kaupunginvaltuusto on valinnut ottaa käyttöön seuraavaksi suuremman kokoluokan mukaisesti 67 valtuutettua. Vaihtoehtona olisi nyt pienentää valtuuston kokoa kahdeksalla valtuutetulla, jolloin päädyttäisiin nykyisestä 67 valtuutetusta lain mukaiseen 59:n valtuutetun minimimäärään.

Perusteena ehdotukselle valtuuston koon pienentämisestä pidetään mahdollisia säästöjä kaupunginvaltuuston kuluissa, samalla kun myös muualla budjetissa joudutaan säästämään. Pohdittavaksi jää, paljonko valtuuston koon pienentäminen toisi säästöjä ja onko järkevää hakea säästöjä demokraattisen edustuksen kustannuksella?

Jälkimmäisen kannalta muutos tarkoittaisi sitä, että yhä pienempi määrä osaamista ja aikaa olisi käytettävissä valtuuston työskentelyssä. Samoin äänikynnys nousisi korkeammaksi, jolloin yhä useamman ihmisen antama ääni menisi hukkaan, kun heidän kannattamansa puolue tai ryhmä ei saisi ehdokastaan läpi. Kaupunginvaltuuston koostumus vastaisi siis entistä heikommin vaalitulosta äänten perusteella tarkasteltuna.

Säästöpuolta voimme tarkastella esimerkiksi kokouspalkkioiden näkökulmasta. Oletetaan, että kaupunginvaltuusto kokoontuu vuodessa 11 kertaa, joista osa (3) venyy pidemmiksi, ja pitää lisäksi kolme seminaaripäivää. Kokouksista ja seminaaripäivistä maksetaan 170€/valtuutettu ja pidemmistä kokouksista tuplataksa. Näin vuodessa maksetaan yhteensä 17*170€ = 2 890€ per valtuutettu. Kahdeksan valtuutetun vähentämisellä säästettäisiin 23 120 euroa. Tähän voidaan vielä suurpiirteisesti lisätä mahdollisia matkakuluja ja ryhmien puheenjohtajien palkkioita, jolloin säästö olisi optimistisestikin ajateltuna 28 000-29 000 €.

Säästettävä summa on suhteettoman pieni kaupungin 548 miljoonan euron nettomenoista, etenkin siitä kaupunginvaltuuston toiminnalle ja sen demokraattiselle edustavuudelle aiheutuviin haittavaikutuksiin verrattuna.

Lisäksi samaan säästöön on mahdollista päästä esimerkiksi pienentämällä valtuutettujen kokouspalkkioita 170:sta eurosta 150:an euroon. Jos vähennys kohdistuisi samassa suhteessa myös muihin luottamustoimista maksettaviin palkkioihin, voitaisiin säästö moninkertaistaa, edelleen kaventamatta lautakuntien ja muiden toimijoiden demokraattista edustavuutta.

Turun Kristillisdemokraatit kannattaa tiukkaa taloudenpitoa, myös kaupunginvaltuuston itsensä kohdalla. Säästöjä ei kuitenkaan tule tehdä demokratian kustannuksella.

Turun Kristillisdemokraattien johtokunnan puolesta

Tommi Terä
puheenjohtaja
Turun kristillisdemokraatit

Verneri Virtanen
varapuheenjohtaja
Turun kristillisdemokraatit