Kananotto: Tuulivoima-alueista päätettäessä huomioitava myös haitat

30.4.2024 klo 15:31 Uutiset

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit kokoontui 19.4.2024, Muuramessa sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Keski-Suomeen on suunnitteilla useita tuulivoima-alueita. Vaikka tuulivoimatuotantoon soveltuviksi ajatellut alueet on merkitty Keski-Suomen maakuntakaavaan, kuntapoliitikot tekevät kuitenkin ratkaisevat päätökset sen suhteen, rakennetaanko alueille lopulta tuulivoimateollisuutta.

Tuuli on uusiutuva ja ehtymätön luonnonvara, jonka valjastaminen hyötykäyttöön on ikivanha keksintö. Energiantuotannossa sen haaste on kuitenkin vaihtelevuus. Tuulivoima ei tuota energiaa tilauksesta, vaan on sääoloista riippuvainen. On tärkeää, ettei tuulivoiman varaan lasketa liian suurta osaa Suomen energiantuotannosta, jotta kotimaisen energian riittävyydestä myös kovimpina kulutuskausina voidaan varmistua. Vakaa omavarainen energiantuotanto konkretisoituu halvempana ja ennustettavampana sähkönhintana sekä vahvempana kansallisena kriisinkestävyytenä.

Keski-Suomi on luonnonkaunista seutua lukuisine järvineen ja laajoine metsineen. Suunnitteilla olevien hankkeiden kohdalla jopa 300 metrin lapakorkeuteen yltävät voimalat vaikuttavat väistämättä maisemiimme kymmenienkin kilometrien laajuisesti. Maisemavaikutuksen lisäksi on huomiotava voimaloiden negatiiviset vaikutukset linnustoon ja maaeläimiin useiden neliökilometrien suuruisella alueella, kuten myös lähialueiden vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin kohdistuvat haitat.

Kristillisdemokraattien Keski-Suomen piiri painottaa, että tuulivoimaloista koituvien verotulojen lisäksi kuntapäättäjien on otettava vakavasti myös niiden haitalliset vaikutukset luontoon, kuntalaisten asumisviihtyvyyteen ja matkailupotentiaaliin