Tiina Tuomelan aluevaltuustopuhe 29.4.2024

30.4.2024 klo 19:49 Uutiset

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman ryhmäpuhe 29.4.24

 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat, virkahenkilöt ja muut kuulijat, aluksi lämmin kiitos hyvästä valmistelutyöstä, jota puolueemmekin sai olla tekemässä. Oli tärkeää, että kaikki puolueet osallistettiin työhön, vaikka meillä muutamalla puolueella ei edustusta aluehallituksessa olekaan. Työ sujui hyvässä hengessä ja jokainen sai äänensä kuuluviin. Kiperissä kysymyksissä sitten äänestettiin.

Uudistusohjelma on inhimillinen. On hyvä, että virkavalmistelussa ei haettu nopeita säästöjä YT-
neuvotteluilla, lomautuksilla tai irtisanomisilla. Lisäksi on hyvä, että palveluverkkoa ei lähdetty kovalla kädellä karsimaan, vaan ymmärrettiin, että mm. kaikki terveysasemat pitäisi säilyttää. Keskustelua tosin tultaneen käymään Hakunilan ja Länsimäen asemien yhdistämisestä.
Asukkaita tulee tässäkin päätöksenteossa kuunnella herkällä korvalla ja vaikuttavuusarviot tehdä.

 

Ohjelman tuottavuustavoitteeksi on asetettu 2 %. Tähän pyritään pitkän tähtäimen suunnittelulla, jossa osa säästöistä ei realisoidu heti. Onkin tärkeää tehdä esim. investointeja ennaltaehkäisyyn, vaikka säästöt realisoituvat vasta myöhemmin. Toivottavasti valtiovaltakin ymmärtää tämän realiteetin ja johtovireen tässä ohjelmassamme.

 

Olennaista on, että ihmiset pääsevät oikea-aikaisesti hoitoon. Ja että varmistetaan oikeat palvelut ilman päällekkäisyyksiä. Tässä on tärkeää hyödyntää digitaalisia palveluja, mutta on muistettava, että digi on hyvä renki, mutta huono isäntä. Meillä palveluja tarvitsee myös osa, jotka ikänsä, sairautensa tai vammansa takia eivät pysty digipalveluja käyttämään. Hoitopääsyssä ja tutkitusti niin tärkeässä pysyvien hoitosuhteiden luomisessa terveysasemien omatiimitoiminnalla tulee olemaan suuri merkitys.

 

Toinen erityisen olennainen toimintamme tukipilari on henkilöstömme. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöämme toimintamme kariutuu. Siksi meitä onkin huolettanut nk. henkilöstöjarru eli vaikka emme supista henkilöstön määrää, emme heitä aivan täysmääräisesti palkkaakaan. Töiden uudelleen järjestämisen on mahdollista tuoda ratkaisua tähän. On toki merkittävää hyötyä, että kukin ammattiryhmä saa tehdä sitä työtä, jota parhaiten osaa. Tämä edellyttää kuitenkin avustavan henkilökunnan (esim. hoiva-avustajien ja toimistohenkilökunnan) riittävää määrää. Käsipareja tarvitaan siis edelleen riittävästi, jotta on aikaa kohdata asiakas/potilas kiireettä.

 

Onneksi vetovoima tulla työhön VaKeen on parantunut. Nyt onkin tärkeää vahvistaa sen lisäksi myös pitovoimaa. Kaikessa tässä tarvitaan työn joustavuutta, kouluttautumismahdollisuuksia, hyvää johtamista, terveitä ja turvallisia toimitiloja, palkan merkitystä unohtamatta.

 

Me Kristillisdemokraatit haluamme korostaa vahvaa yhteistyötä niin Vantaan ja Keravan kaupunkien kuin kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointialueemme on muiden alueiden tavoin rahapulassa ja alijäämien kattamisvelvoite on jo aivan liian lähellä. Valtuustoryhmämme kannattaakin lisärahoituksen hakemista valtiolta ja toivomme, että saamme siihen valtiolta suotuisan vastauksen.