KD ryhmä otti kantaa Ikääntyneen väestön hyvinvointiasioihin

14.5.2024 klo 20:46 Uutiset

Aluevaltuusto käsitteli 14.5. kokouksessaan Suunnitelmaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. Kristillisdemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Marika Visakorpi-Kemppainen käytti asiasta seuraavan puheenvuoron.”

SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINNIN TUKEMISEKSI   14.5.24

Vanhuus on erityinen ja tärkeä elämänvaihe. Tämä on suunnitelmasta löytyvä hyvä kiteytys. Tehtävämme ei siis ole ratkaista jotain ”ongelmaa” vaan etsiä keinoja tukea väestöä sen ikääntyessä ja toisaalta tunnistaa ikääntyvien voimavarat. Suunnitelmassa onkin tunnistettu turvallisen ikääntymisen nelijako: ikääntyvä itse, omaiset, läheiset ja vapaaehtoiset, kunta ja hyvinvointialue. Hyvin tärkeä lähtökohta on ikääntyvän väestön arvostaminen ja heidän itsemääräämisoikeutensa kunnioittaminen niin yhteiskunnassa yleensäkin kuin suhtautumisessa ikääntyviin asiakkaina. Viime mainitusta on sekä erittäin hyviä että myös huonoja kokemuksia.

Hyvinvointialueen roolin suhteen nostan esiin muutaman tärkeän näkökulman:

Vuosien ajan Suomessa on painotettu ikäihmisten asumista kotona mahdollisimman pitkään. Kaikki toimintakykyä ylläpitävät toimet liikunnasta sosiaalisiin suhteisiin, ovat ensiarvoisen tärkeitä. Samaa ennaltaehkäisevää linjaa edustaa ikääntyneiden päivätoiminta, joka onkin saanut ansaitsemansa painoarvon palveluverkkosuunnitelmassakin.

Kotona asuminen on varmasti monen toive silloinkin kun omat voimavarat ovat heikentyneet, mutta rehellisyyden nimissä kyse on ollut myös taloudellisten resurssien rajallisuudesta. Samalla kynnys tehostettuun palveluasumiseen pääsemiseksi on noussut. On ilmeistä, että tästä välistä on puuttunut palvelumuoto, johon nyt pyritään vastaamaan yhteisöllisellä asumisella. Siinä on paljon hyvää edellyttäen, että yhteisöllisyys toteutuu. Yksi tärkeä osa sitä on mahdollisuus yhteiseen ruokailuun. On myös huolehdittava siitä, että ympärivuorokautista apua esim. kaatuilun, sekavuuden tai vaikka turvattomuuden vuoksi tarvitsevat sitä myös saisivat. Hivenen huolestunut olen sen suhteen, onko ympärivuorokautisia paikkoja riittävästi ikääntyvän väestön ja etenkin muistisairaiden määrän kasvuun nähden. Asiaa on siis seurattava.

Sinänsä KD ryhmä on tyytyväinen, että aikanaan esittämämme ja valtuuston hyväksymä ympärivuorokautinen asuminen toteutuu jatkossakin kaikissa kunnissa. Se on oleellista paikkakunnalla asuvien läheisten, etenkin ikääntyneiden puolisoiden, vierailumahdollisuuksien kannalta. Läheisten käynneillä on iso merkitys asukkaan hyvinvoinnin ja myös konkreettisen avun kannalta.

Etähoiva on noussut myös suureen rooliin palveluvalikoimassa. Se soveltuu varmasti monille esim. lääkkeenoton valvonnan tilanteisiin. Haluamme kuitenkin muistuttaa niin ikään valtuuston yksimielisesti esityksestämme kirjaamaa lisäystä digipalveluiden suhteen, että niitä tulee käyttää ei vain silloin kun se on mahdollista, vaan edellyttäen että palvelu on myös asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaista.

Suunnitelmassa on mainittu myös huolipuhelin ja seniorineuvola, jotka ovat hyviä matalan kynnyksen palveluita. Ikääntyvien palveluiden lähivuosien kehittämiskohteisiin on otettu koko joukko tärkeitä asioita. Näistä mainittakoon etsivän ja löytävän vanhustyön vahvistaminen, kuntoutus- ja arviointiyksikön perustaminen sekä kotiutusprosessin jatkuva kehittäminen. Kaksi viimemainittua toivottavasti helpottavat pyöröovi -tilanteita, jotka ovat omiaan vain lisäämään turvattomuutta.

Kiitämme suunnitelmasta ja pidämme sitä varsin hyvänä.