KD:n ryhmäpuhe: Lappeenrannan Tilinpäätös 2023

4.6.2024 klo 07:12 Uutiset

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muut läsnäolijat.

 

Olemme taas tulleet kappaleen matkaa yhdessä eteenpäin ja pysähtyneet katsomaan taakse vuoden 2023 tilinpäätökseen. Kiitos edellisistä puheenvuoroista ja niissä olleista nostoista. Kiitos myös teille, jotka olette osallistuneet tilinpäätöksen tekoon suurella vaivannäöllä.

Vuonna 2023 Lappeenrannan teki, kuten kaupunginjohtaja Sallinen totesi tilinpäätöksen katsauksessaan, kaikkien aikojen parhaan tuloksen. Vaikka tiedämmekin, että siihen vaikutti sote-uudistus ja tulos oli ainutkertainen, niin siitä huolimatta se oli loistava.

Kuitenkin realiteetit ovat tiukat edessäpäin puskurista huolimatta, mutta uskon, että ansiokkaalla yhteistyöllä Lappeenrannan kaupunki selviää jatkossakin tulevista haasteista.

Vaikka Lappeenrannan väkiluku kasvoi ja ylitti 73 000 asukkaan rajan vuonna 2023, niin olemme Kristillisdemokraatteina huolissamme syntyvyyden romahtamisesta.

Kyseisenä vuonna syntyi vain 441 lasta Lappeenrantaan ja tänä vuonna luku jää vieläkin alhaisemmaksi. Tähän toivoisin, että valtuustotasolla voisimme yhdessä miettiä ratkaisuja syntyvyyden lisäämiseksi – Miten voisimme kaupunkina tukea vielä vahvemmin perheitä, vanhemmuutta ja syntyvyyden lisäämistä? Löytyisikö yhdessä jokin keino, joka mahdollistaisi ja tukisi sitä, että perheet uskaltaisivat saada enemmän lapsia Lappeenrannassa. Vaikka syntyvyys on valtakunnallinen ongelma, niin silti voisimme paikallisesti osoittaa jollain tasolla, että tuemme perheen perustamista ja syntyvyyttä.

Oli hienoa, että yrittäjyys oli kasvussa ja viime vuonna Lappeenrantaan perustettiin 425 uutta yritystä. Vaikka kyse ei ole poikkeuksesta maan laajuisesti, niin on aina hienoa kaupungin näkökulmasta, että yrittäjyys kiinnostaa. Oli sitten kyse kevytyrittäjyydestä tai isomman yrityksen toiminnasta, niin se tuo aina kaupunkiin jotain lisää.

Työpaikkojen määrä oli kasvussa Lappeenrannassa ja sekin kuulostaa hyvältä, vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä pysyi samassa kuin vuotta aiemmin. Nuorisotyöttömien luku on myös pysynyt lähes samana ja onkin hyvä, että työllisyyden edistämiseksi heidän tilanteensa on kärjessä työllisyyden edistämisessä Lappeenrannassa yhdessä pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden kanssa. Ohjaamon toiminnan kautta on tuettu nuorten työllistymistä ja esim. kaikki jaossa olleet kesätyösetelit (370 kpl) menivät kesällä 2023. Nähtäväksi jää miten tuleva muutos tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan työttömyyteen, kun Lappeenrannan kaupunki tulee olemaan Etelä-Karjalan työllisyysalueen vastuukuntana.

Matkailun edistäminen on kaupungin imagollisesti tärkeä asia, vaikka kaupungin elinvoimaa vahvistaa eniten vahva yrittäjyys ja esimerkiksi Fazerin jääminen Lappeenrantaan oli iso voitto sekä muutamien yritysten laajentaminen täällä. Matkailuun liittyen sataman alueelle Fazerin myymälän avaaminen oli positiivinen asia ja näkyvyystekijä. Markkinointia täytyy pitää yllä jatkossakin ja esimerkiksi kaupungin verkkosivut uusittiin 2023. Lisäksi englanninkieliset kaupungin sivut ovat hieno lisäys. Tänä päivänä vahva brändäys ja positiivinen imago on merkityksellisiä.

Elinvoiman liittyy olennaisesti koulutus ja Korkeakoulutusyhteistyötä tehtiin myös 2023. Uusi yhteiskuntatieteellinen koulutus käynnistyi syksyllä LUT-yliopistolla ja lisää on tulossa tänä vuonna. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän opiskelijamäärä on neljättä vuotta kasvussa ja sekin on hieno asia. Se mikä kiinnitti huomioni oli kirjaus, jossa sanottiin, että ”Huomionarvoista on myös erityisen tuen piirissä tapahtuvan vuosivolyymin kasvaminen.”

Tästä voikin siirtyä sitten hyvinvointi- ja sivistyspalveluihin. Toimintakate ylittyi 500 000 eurolla. Ylitykseen vaikutti toki vahvasti valmistavan opetuksen kasvu ja valtio kuitenkin korvaa sen laskennalliset kustannukset jälkikäteen. Syntyvyys, josta alussa mainitsin vaikuttaa jo nyt ja jatkossa vielä enemmän palveluverkkoomme vahvasti. Siitä huolimatta palveluiden on säilyttävä mahdollisimman hyvinä ja kattavina.

Varhaiskasvatuksessa pilotoitiin 2023 digitaalinen laadunvalvontajärjestelmä Valssi, joka otettiin käyttöön pilotoinnin myötä. Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys oli 4.41 asteikolla 1-5 ja se vaikuttaa positiiviselta.

Henkilökunnan hyvinvointikyselyn osalta sanottiin, että ”Henkilöstön psykososiaaliseen kuormitukseen tulee kiinnittää huomioita.”. Tästä johtuen varhaiskasvatuksen henkilökuntaan on aktiivisesti ryhdytty kouluttamaan Avekki -koulutuksella. Koulutus on toimintamalli, joka lisää henkilökunnan kykyä ehkäistä ja toimia uhka- ja väkivaltatilanteissa. On hienoa, että henkilökuntaa koulutetaan, mutta onhan tämä äärimmäisen hälyttävää ja jatkumo näkyy yhteiskunnassa jo nyt vakavasti. Onneksi vakaan henkilöstön tukena on moniammatillinen tiimi, joka tukee henkilökuntaa ja on mahdollisuus myös työnohjaukseen. Henkilöstön saatavuus varhaiskasvatuksen opettajien toimiin sekä sijaisuuksiin on huolestuttava ja näkisin tässä tarpeen vahvempaan yhteistyöhön markkinoinnin ja koulutuksen kanssa.

Kaupungin kärkiohjelmien mukaisesti kasvun-, kehityksen- ja koulutuksenkaupunkina on tehty asioita eteenpäin perusopetuksessa. 2023 otettiin käyttöön mm tunne- ja vuorovaikutustaitojen toimintamallit sekä kuntakohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. On aloitettu myös kuntakohtaisen läsnäolomallin suunnittelu.

Nuorten kohdalla aloitettiin rikollisuuden ja jengiytymisen ehkäisyyn pilotointi matalan kynnyksen kohtaamistoiminnan myötä. Onhan tämä aika karua todellisuutta missä elämme ja siitä osaltaan puhui myös hyvinvointiraportti. Ja se vain jatkuu, kun mennään henkilöstön hyvinvointiin. Työterveyshuollon mukaan osa henkilöstöstä on kuormittunutta, vaikka osittain kyselyn tulokset olivat positiivisia.

Kouluterveyskyselyn perusteella oppilaiden hyvinvointi on heikentynyt ja hyvinvointiraportissa mainittiin kiusaamisen lisääntyminen on hyvin huolestuttavaa samoin päihteiden käyttö. Itse olin kuluneen lukuvuoden toisella asteella töissä ja voin kertoa, että nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen näkyi myös hyvin vahvasti siellä.

Meidän on kuntana tehtävä muutoksia. On tuettava vahvasti ennaltaehkäisevästä näkökulmasta meidän lapsia ja nuoria, ennen kaikkea kokonaisvaltaisesti perheitä, mutta myös tuettava henkilökuntaa, joka tekee töitä lasten ja nuorten kanssa. Nykyinen suunta on saatava muuttumaan. Meillä on paljon hyviä toimintamalleja, mutta kuten näkyy, ne eivät riitä.

Samaan aikaan iloitsen niistä lapsista ja nuorista, jotka voivat hyvin. Nuvan toiminnassa on vastuullisia nuoria ja 2023 vaaleissa oli ehdolla ennätysmäärä nuoria. Nuoret haluavat olla vaikuttamassa ja se on hienoa.

Lukion puolella organisaatiomuutokset aiheuttivat kuormittavuutta. Lukiokoulutusta kehitettiin Lappeenrannassa ja toivotaan sen tuovan tulosta jatkossa.

Kansainvälisyyteen liittyen oli hienoa, että useammalle koululle myönnettiin Erasmus -akkreditointi osoituksena laadukkaasta ja pitkäjänteisestä työstä EU:n Erasmus toimintaan liittyen.

Nuorisotoimen puolella kävijämäärä oli noussut 2023. On hienoa, että nuoret ovat löytäneet tiensä kaupungin nuorisotoimen järjestämiin juttuihin ja muunmuuassa nuorille järjestettiin Kaamospuhallus pitkästä aikaa.

Yrittäjyyden tukeminen, innovointia tukeva ilmapiiri, markkinoinnin edistäminen ja asukkaiden hyvinvoinnin sekä turvallisuuden tukeminen ja työntekijöistä huolehtiminen vievät meitä eteenpäin maakunnan veturina.

Uskomme Kristillisdemokraatteina Lappeenrannan kaupunkiin ja sen tulevaisuuden näkymiin. Yhteistyön tekeminen kaupungin parhaaksi, eikä omia etuja tavoitellen, tuo varmasti siunauksen kaupungille.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtajana ilmoitan, että hyväksymme vuoden 2023 tilinpäätöksen. Samalla kiitän teitä kaikkia kuluneesta kevätkaudesta sekä hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti vielä kiitos yhteistyöstä palveluverkon osalta, joka oli kaikille ryhmille omalla tavallaan raskas asia käsitellä, mutta silti pääsimme lopulta yhteiseen kompromissiin,

Valtuustoryhmämme puolesta toivotan teille kaikille siunattua kesää!

 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja
Ann-Niina Turunen (KD)