Kannanotot

Naisten kuuluu saada palkka vuoden jokaisena päivänä

2.2.2021

Lapsistrategia pitää saada pian käyttöön koko Suomessa

Olemme tottuneet ajattelemaan, että Suomi on lapsille hyvä maa. Näin ei kuitenkaan aina ole. Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka kieltää lapsen syrjinnän hänen tai vanhempansa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi. Sopimus vaatii meitä aikuisia ottamaan päätöksenteossa huomioon myös lapsen edun. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu.

Suomi on saanut huomautuksen ettei lapsen edun ensisijaisuutta ole tarpeeksi hyvin otettu huomioon päätöksenteossa. Huomautuksessa todetaan myös ettei vammaisten, erityislasten ja kielivähemmistöjen lasten oikeudet aina toteudu sopimuksen mukaisesti. Tämä on huolestuttavaa.

Suomi on saamassa kansallisen lapsistrategian, joka pohjautuu lapsen oikeuksien sopimukseen. Tämä edellyttää kunnilta lapsen osallisuuden lisäämistä, talousarvion ja eri vaihtoehtojen tarkastelua nimenomaan lasten oikeuksien näkökulmasta päätöksiä tehtäessä.

KD Naiset pitää lapsivaikutusten arviota erittäin tärkeänä ja haluaa, että lapsistrategian käyttöönottoa kiirehditään ja se otetaan pikaisesti käyttöön ympäri Suomea. Lasten hyvinvointi on nyt kaikkein tärkeintä.

KD Naisten työvaliokunnan psta

Sari Kumin

KD Naisten 1. varapj

 

 

13.12.2020

Mistä löytyy arvojohtajat

Viikolla MTV:n puheenjohtajatentissä nähtiin neljän suurimman puolueen (Perussuomalaiset, SDP, Kokoomus ja Keskusta) puheenjohtajat. Toimittaja kysyi, pitäisikö hoitajille maksaa koronalisää jo lähes vuoden kestäneestä raskaasta työrupeamasta? Järkyttyneenä seurasin, kun yksikään puoluejohtaja ei nostanut kättään. Seurasi pitkiä selityksiä siitä, miten eduskunta ja hallitus eivät voi vaikuttaa työmarkkinaosapuoliin, joiden asiana palkkaneuvottelut ovat.

Terveydenhuolto on ollut jo pitkään kriisissä. Alan palkkataso on koulutukseen nähden huomattavan matala. Työ on raskasta ja uuvuttavaa. Useita hoitajia on siirtynyt tai suunnittelee siirtyvänsä muualle, joko ulkomaille tai aivan muille aloille. Jos emme kohtele ammattikuntaa oikeudenmukaisesti, olemme lähitulevaisuudessa täydellisessä pulassa. Kuka meitä sitten jatkossa hoitaa? Liian pitkään on luotettu hoitohenkilökunnan kutsumukseen ja tunnollisuuteen. Lisämausteena sopassa on vielä valmiuslain tuoma pelko, että hoitohenkilökuntaa pakotetaan jatkossa lomilta töihin. Kuka tätä jaksaa pitkään?

Maamme johtavien poliitikkojen tulee esiintyä arvojohtajina ja tuoda painokas mielipiteensä asiasta. Kyllä presidentti Kekkonenkin välillä jyrähti ja puuttui asioihin. Jotain samaa kaivattaisiin välillä nykypäivänäkin, toki ilman junttausta. Johtavien poliitikkojen mielipide ohjaa yhteiskunnallisia ratkaisuja. Käyttäkää siis asemaanne tehdäksenne oikeudenmukaista politiikkaa. Olette kansan ääninä ja edustajina. Lämmin kädenpuristus ja somekiitokset eivät enää riitä, tarvitaan konkreettisia toimia.

Tiina Tuomela

lastentautien erikoislääkäri, LKT

 

24.11.2020

Vanhusasianvaltuutettu Suomeen

Vuonna 2018 käynnistimme kansalaisaloitteen, jonka tähtäimenä oli saada vanhusasiainvaltuutettu Suomeen. Kansalaisaloitteen tukijoina oli monia järjestöjä ja aloite keräsikin 6kk aikana nimiä noin 43000kpl. Mielenilmauksessa syksyllä 2018 aloite sai kaikkien puolueiden vahvan kannatuksen. Uuteen hallitusohjelmaan tuli kirjaus vanhusasiainvaltuutetusta.

KD Naiset ovat edelleen vahvasti sitä mieltä, että kasvava vanhusväestö tarvitsee oman edunvalvojan ja puolestapuhujan. Monet asiat hoidon ja hoivan alueella vaativat erityistä huomiota ja lisäresursseja. Olemme huolissamme vanhustenhoidon ongelmista, taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppailevista iäkkäistä, liikuntakyvyn rajoitteista ja yksinäisyydestä kärsivistä ikäihmisistä. Koronan aiheuttama eristyneisyys on lisännyt entisestään ikäihmisten osattomuutta. Peräänkuulutamme arvokasta ikääntymistä ja vaadimme nostamaan uudelleen esiin ikäihmisten hoidon laiminlyönnin. Tarvitsemme vanhusasiavaltuutetun erityisesti turvaamaan ikäihmisten tasa-arvoista ja inhimillistä kohtelua.

Esitys on tällä hetkellä lausuntokierroksella kunnissa ja vanhusjärjestöillä ja etenee eduskuntaan näillä näkymin keväällä 2021. Seuraamme mielenkiinnolla asian käsittelyä.

KD Naiset liittohallitus

lisätietoja

Tiina Tuomela, KD Naiset pj

[email protected]

26.10.2020

Naisten kuuluu saada palkka vuoden jokaisena päivänä

Naisten palkkapäivää vietetään tänä vuonna 1.11. Päivää vietetään joka vuosi aina sinä päivänä jolloin naisten palkanmaksu loppuu kun sitä verrataan miesten vuosittaiseen laskennalliseen palkkatasoon. Kuvainnollisesti voisi sanoa, että naiset työskentelevät 2.11. alkaen loppuvuoden ilmaiseksi.

Päivää on Suomessa vietetty jo vuodesta 2011. Sen tarkoituksena on herättää ihmisiä keskustelemaan naisten ja miesten palkkaeroista. Keskeisin syy palkkaeroihin on, että naiset ovat enemmistönä matalapalkkaisilla aloilla kuten kasvatus-, hoito-ja opetusaloilla. Kuitenkin työsopimus- ,tasa-arvo -ja yhdenvertaisuuslaki edellyttävät, että palkan on oltava yhtä suuri niin samanlaisesta kuin samanarvoisesta työstä.

Tilanne on korjaantunut vuosi vuodelta hitaasti aina viime vuoteen saakka. Vuoden 2020 aikana ero on taas hieman kasvanut. KD Naiset pitävät tilannetta erittäin huolestuttavana. Kuka tai mikä taho määrittelee mikä työ on samanlaista ja samanarvoista? Miten opettajan tai sairaanhoitajan työ suhteutuu insinöörin tai putkimiehen työhön nähden?

Palkkaerojen kuromiseksi on tehtävä töitä. KD Naiset vaativat heti muutosta epäkohdan korjaamiseksi. Naisvaltaisten alojen pitää saada kunnon korotukset palkkoihin. Nämä kirjaukset on oltava myös samapalkkaisuusohjelmassa niin, että naiset saavat palkan vuoden jokaisena päivänä.

 

Lisätiedot:

Sari Kumin

KD Naiset, 1:n varapj

[email protected]

3.10.2020

Koulukiusaamiseen –ja väkivaltaan puututtava

Viime päivinä olemme saaneet lukea surullisia uutisia koulumaailmasta. Nuoret koululaiset satuttavat vakavasti toisiaan ja kuvaavat näitä tapahtumia someen. Mistä on kyse? Mikä saa lapset toimimaan näin?

KD Naiset pitää tilannetta erittäin huolestuttavana. Tähän pitää välittömästi puuttua. On tärkeää, että näemme lapsen ja nuoren käytöksen taakse. Meidän pitää tarttua käytöksen syihin eikä vain puuttua itse oireiluun; koulukiusaamiseen ja väkivallan tekoihin. Lasten tuen tarpeet tulee huomata jo varhaisessa vaiheessa ja annettava tukea oikea-aikaisesti mahdollisesti jo varhaiskasvatuksessa. Käyttäytymisen haasteisiin ja itsesäätelytaitojen harjoitteluun tulee olla aikaa ja aikuisen tukea. Taidot eivät kehity itsestään vaan niitä tulee opettaa.

KD Naiset ehdottaa, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resursseja tulee vahvistaa niin että henkilöstön on mahdollista opettaa näitä taitoja nykyistä pienemmissä lapsi-ja opetusryhmissä. Resursseja pitää ylläpitää niin kouluterveydenhuollossa kuin oppilashuoltopalveluissa eikä niitä tule siirtää sote-palveluiden puolelle. Tarvittaessa on hyvä käyttää myös psykiatrisen sairaanhoitajan osaamista. Mallista on jo olemassa hyviä kokemuksia.

On tärkeää, että me aikuiset hoidamme tätä asiaa yhdessä koko yhteiskunnassamme ilman poliittista peliä tai vastakkainasettelua. Hallitukselta on kuitenkin tultava selkeä viesti siitä kuinka tässä vakavassa tilanteessa toimitaan.

Tämä on varmasti asia joka yhdistää meitä kaikkia, puolueesta riippumatta.

 

KD Naiset

 

23.9.2020

Onko yrittäjyydellä tulevaisuutta Lapissa?

KD Naiset on huolissaan naisyrittäjien elinkeinosta erityisesti Lapin alueelta. Yrittäjät ovat satsanneet yhä kasvavaan matkailuun viime vuosien aikana suuria summia erilaisten investointien kautta. Toistaiseksi hallitus ei ole antanut yrittäjille laastaria suurempia lääkkeitä koko lomasesongin yli.

Lapin matkailijoista 70 % tulee ulkomailta ja nyt koronan asettamien matkustusrajoitusten vuoksi nämä matkailijat jäävät kokonaan saapumatta. Yrittäjän on kuitenkin selvittävä päivittäisistä juoksevista kuluista ja lainoista.

KD Naiset on erityisesti huolissaan husky koirien tulevaisuudesta. Hallituksen lupaamat tukitoimet eivät tuo helpotusta yrittäjän arkeen vaan heidän on selvittävä itsenäisesti koirien päivittäisistä ruoka – ja hoitokuluista. Tilanne on kestämätön, pahimmillaan koirista joudutaan luopumaan.

KD Naiset vaatii, että hallitus ryhtyy pikaisesti tehokkaisiin toimenpiteisiin ja antaa yrittäjille oikeat lääkkeet konkurssien välttämiseksi.

Sari Kumin
1. varapuheenjohtaja
KD Naiset

Anne Vuori
puheenjohtaja
Helsingin KD Naiset

 

 

9.8.2020

Stop vihapuheelle!

Julkista keskustelua leimaa vihan ja pelon ilmapiiri. Tämä korostuu etenkin sosiaalisen median kanavissa. Rakentava, toinen toistaan kunnioittava keskustelukulttuuri tuntuu puuttuvan. Tavaksi näyttää muodostuneen toisten mielipiteiden väheksyminen, parjaaminen ja vihaaminen.
Erilaisissa poliittisissa tilaisuuksissa monet naisehdokkaat ovat saaneet osakseen vihapuhetta ja jopa fyysistä uhkaa. Kuntavaalit lähestyvät ja jokaisen ehdokkaaksi haluavan on voitava uskaltaa ryhtyä toimeen ilman pelkoa.
KD Naiset pitää tärkeänä, että ketään ei saa uhata mielipiteiden, uskonnon, rodun, kansalaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Perään kuulutamme keskustelua, jossa kuullaan ja kuunnellaan toisiamme. On mahdotonta ja suorastaan karmivaa, jos kaikki olisivat aina samaa mieltä. Kunnioitus ja usein myös kompromissiratkaisujen haku ovat olennaisia asioita rakentavassa keskustelussa. Jos jokainen kohtelisi toista ihmistä siten kuin toivoisi itseään kohdeltavan, maailma saattaisi olla parempi paikka elää.

Tiina Tuomela
erikoislääkäri
KD Naiset pj
[email protected]

Sari Kumin
erityisopettaja
KD Naiset 1. varapj
[email protected]