Kuntapäättäjän pakeilta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Viime kuntavaalien jälkeen minusta tuli kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen. Kulttuuri ja liikunta
ovat lähellä sydäntäni. Kaupungillamme on liikuntaneuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville.
Ohjaajan kanssa käydään läpi ruokailutottumuksia ja suunnitellaan erilaisia liikkumisen muotoja.
Lautakunta on huomannut positiivisen vaikutuksen, mitä edellä mainitut toimenpiteet ovat
aiheuttaneet ihmisten hyvinvointiin. Pasi Koistinen valittiin kaupungin liikuntajohtajaksi 2018.

Jäähalliasia oli pitkä prosessi. Lautakunta oli sijoittamisen suhteen Kisapuiston kannalla. Yleisurheilun suhteen saatiin myös halliasia kuntoon. Ulkona liikkumispaikkoja on useita kaupungilla. Koulujen pihoille on myös lisätty erilaisia liikuntavälineitä.

Kulttuurin suhteen on ollut mielenkiintoista tutustua mm. museon toimintaan. Museopäivillä
Helsingissä 2020 oli kiva tavata alan ammattilaisia eri kaupungeista. Kaupunginorkesterille valittiin uusi kapellimestari Erkki Lasonpalo 2020 alusta. Kaupunginteatterin johtajana aloitti Iiris Rannio 1. elokuuta 2019. Lautakunta jakaa avustuksia erilaisille kohteille. Esim. paikallista kuorotoimintaa on
tuettu.

Lautakuntatyö on ollut mielenkiintoista. Kulttuuri ja liikunta ovat tärkeitä osa-alueita kaupungillemme.

 

Antti Taipale (KD), kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen, varavaltuutettu
6.12.2020 Lappeenranta

 

Kuukauden kuntapäättäjä – Juha Rantalainen

Kuka?

Juha Rantalainen on eläkkeellä oleva Saimaan ammatikorkeakoulun lehtori ja lääkäri. Juha on syntyjään Ristiinasta ja tullut Lappeenrantaan terveyskeskuslääkäriksi 1984. Kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettuna hän on toiminut vuosina 1989 – 2004 ja 2009 – 2016 siis yhteensä kuusi kautta. Juha on toiminut monissa erilaissa Lappeenrannan kaupungin luottamustehtävissä: kaupunginhallituksen varajäsenenä, kaupungin hallituksen hallinto- ja henkilöstölautakunnan jäsenenä, koulutuslautakunnan jäsenenäm, Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan jäsenenä, vanhusneuvoston varsinaisena ja varajäsenenä, liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenenä.

Maakunnanailisa luottamustoimena on ollut Eksoten ( Etelä-Karajalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen jäsen 2009 – 2012 ja maakuntavaltuuston varajäsenä.

Mitä luottamustoimia?

Tällä hetkellä hän on Lappeenrannan kaupungissa. kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen ja hallinto- ja henkilöstöjaoston varajäsen, vanhusneuvoston jäsen sekä KD valtuustoryhmän pj. Hän on myös Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston jäsen ja maakunnallisen polittiisen johtamisen ohjausryhmän jäsen.

juharantalainen

Miten kuluva valtuustokausi on sujunut?

Tätä valtuustokautta on kuvannut kaikkien valtuustoryhmien hyvä yhteistyö. Sen tuloksena olemme voineet tehdä kaupungin kehityksen ja tulevan toiminnan kannalta tärkeitä ja tuloksellisia päätöksiä.

Valtuustokauden alussa sovimme yhdessä ettei veroprosenttia nosteta kuluvalla valtuustokaudella ja se on pitänyt. Valtuustokauden alkupuolellla teimme Lappeenrannan strategian, jota olemme tarkistaneet ja täydentäneet valtuustokauden aikana. Yksi hankalimmista asioista oli yhdessä tehty säästölista, jota tehdessä kaikkien ryhmien piti joustaa. Voimme KD ryhmänä vaikuttaa lopputulokseen ja sitoutua siihen.

Suomeen on tulossa maakuntahallintomuutos ja vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Sen alaisuuteen siirtyy iso osa kaupungin toimista. Jotta kaupugin omat jäljelle jäävät tehtävät pystytään tekemään hyvin, piti kaupugin oranisaatiota uusia. Muutosta valmistelemaan asetettiin organisaatiotyöryhmä, jossa KD valtuustoryhmän puheenjohtajana Juha Rantalainen on ollut mukana. Työryhmä on saanut tehtävänsä päätökseen ja tehnyt yksimielisen esityksen Lappeenrannan hallinon uudistamiseksi 2017 kuntavaalien jälkeen.

Kuluvana valtuustokautena Lappeenrannassa tehtiin mittavia koulu-uudistuksia, varhaiskasvatukseen liittyyviä isoja muutoksia, merkittäviä lentokenttäratkaisuja ja tärkeitä kaavapäätöksiä.

Juha Rantalainen oli vanhusneuvoston jäsenenä aktiivisesti mukana aloitteessa, jotta Etelä-Karjalan keskussairaalaan poliklinikalle palkattaisiin aulaemäntä. Tämä toteutuikin.

Miten tuleva vaalikausi?

Haasteita riittää. Vaikka nyt ennustetaan Suomen talouden paranevan niin kuntatalous on edelleen tiukilla. Siksi Lappeenrannassakin säästötalkoita jatketaan. Nyt on tärkeää, että meidän omat KD valtuutettumme ovat mukana yhdessä muiden ryhmien kanssa miettimässä miten niukkenevat verorahat kohdistetaan. Ensimmäiseksi pitää edelleen pohtia, mitkä ovat ne välttämättömät ja lakisääteiset kunnan toiminnat jotka pitää hoitaa. Toiseksi pohditaan ne toiminnat, joista voidaan vähentää tai lakkauttaa ilman että niistä on haittaa kuntalaisille. Koko ajan pitää muistaa meille kristiilisdemoktaateille tärkeät tavoitteet. Päätöksissä pitää etukäteen aina arvioida miten ne vaikuttavat kaupunkilaisiin, sen eri väestöryhmiin ja ympäristöön. Ihmisen = kaupunkilaisen pitää ana olla päätöksenteon keskiössä.

26.10.2016

Kuukauden kuntapäättäjä - Aure Niiva

Kuka?

Aure Niiva on eläkkeellä oleva opettaja ja sijaiskanttori. Aure on juuriltaan taipalsaarelainen ja paluumuuttajana asunut siellä nyt 13 vuotta. Kristillisdemokraattien valtuutettuna hän on toiminut Taipalsaarella kaksi kautta kuntavaaleista 2008 alkaen. Tällä hetkellä Aure toimii myös teknisen lautakunnan jäsenenä. Politiikan lisäksi luottamustoimia on vuosien varrella ollut myös muita. Aure on harrastanut aktiivisesti kotiseutuasioita toimien kyläyhdistyksen puheenjohtajana useita vuosia sekä mm. tehnyt hiljattain aloitteen Taipalsaaren kunnan historian kirjoittamisesta.

Aure Niiva

Kuva on Röytyn kotiseututalolta, jossa yhdistykset pitävät kahviota. Aure toimii vastuuhenkilönä.

 

Mitä luottamustoimia?

Tällä hetkellä Aure toimii valtuutettuna toimimisen lisäksi myös teknisen lautakunnan jäsenenä. Lautakuntaan kuuluu Taipalsaarella vakituisesti 7 jäsentä. Kristillisdemokraateilla on lautakunnassa yksi paikka, sekä varajäsenyys Annikki Sirénillä.  Annikki on myös Taipalsaaren Asunnot Kiinteistö Oy:n hallituksen jäsen. Lisäksi kristillisdemokraateilla on tarkastuslautakunnassa varapaikka, jota hoitaa Samuli Kurkaa.

Teknisen toimen vastuualue on laaja käsittäen mm. kunnan omistamien kiinteistöjen huollon, kunnan kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun, teiden ja ympäristön rakentamisen ja kunnossapidon. Teknisen lautakunnan lisäksi kunnassa on sivistyslautakunta, tarkastuslautakunta ja vaalilautakunta, sekä jaostoja.

Miten kuluva valtuustokausi on sujunut?

”Kuluvasta valtuustokaudesta nousevat päällimmäiseksi suuret investointihankkeet rakennuksiin ja niiden korjauksiin” Aure kertoo. Parhaillaan rakennetaan Saimaanharjulle uutta koulun osaa, Kirkonkylälle palveluasuntoa ja neuvolaa. Muitakin asioita on pidetty yllä. Linja-auton kääntöpaikka ja torialue ovat valitettavasti edelleen kesken. ”Röytyn kotiseututalon ulkomaalaus on jäänyt isompien projektien varjoon. Tänä kesänä taloa on maalattu talkoilla ja olen ollut myös mukana maalaamassa.” kertoo Aure.

Liikennejärjestelyt mietityttävät, ja Aure on ollut aktiivinen kotiseudun kevyen liikenteen väylien suhteen. Vuosi sitten onnistuttiin yksityisen maanomistajan kanssa yhteistyössä tekemään uusi kävelyreitti, joka oikaisee mm. vanhusten matkaa hautausmaalle. ”Asioille Lappeenrantaan kuljen linja-autolla. Viikonloppuliikenteen väheneminen on ollut ikävä asia linja-autoa käyttäville. Olen useamminkin ottanut asiasta yhteyttä ELY- keskukseen”, aktiivinen Aure Niiva toteaa. ”Kaikki eivät kulje omalla autolla.”

26.9.2016

Kuukauden kuntapäättäjä - Antti Taipale

Olen Antti Taipale ja täytän keväällä 48 vuotta. Syntynyt olen Elimäellä. Ammatiltani olen musiikinopettaja ja toimipaikkani on Kesämäenrinteen koulu. Käyn myös tuuraamassa vakituista kanttoria lähinnä Luumäen seurakunnassa. Kouluni aloitin Virolahden kyläkoulussa 1975. Muutimme 1976 Lauritsalaan ja huomasin olevani yksi oppilas monen sadan oppilaan koulussa. Kirjoitin ylioppilaaksi Lauritsalan lukiosta 1987. Saman vuoden syksyllä pääsin Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan musiikkikasvatusta. Valmistumiseni jälkeen olin musiikinopettajana Lauritsalassa kymmenen vuotta. Tämän jälkeen olen ollut Kesämäenrinteen koululla.

Olen Lappeenrannassa KD:n varavaltuutettu ja nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen. Lautakuntatyöskentely on mielenkiintoista ja on kiva olla vaikuttamassa nuorisoa- ja liikuntaa koskeviin kysymyksiin. Uimahalleihin ja urheilutalolle on kehitetty sisäänpääsyyn korttisysteemi. Urheilutaloa remontoidaan tulevaisuudessa. Jäähallia uusitaan. Lisäksi on kehitetty liikuntaneuvontaa. Alkuvuodesta 2015 lautakunta antoi liikuntatoimelle tehtäväksi selvittää miten ja millaisilla kustannuksilla voitaisiin parantaa tiedotusta talviaikaisesta ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta. Kohteena ovat hiihtoladut ja luistelualueet. Kaupungin- sekä liikuntatoimen nettisivuilla on julkaistu kunnossapitoinfo. Se päivittyy jatkuvasti tilanteen mukaan ja sitä kehitetään edelleen.

Nuorisopuolella on lautakuntakaudella korjattu Joutsenon Rientola. Iso-Kristiinaan on tullut nuorisotilat. Vuonna 2015 aikana kaikissa nuorisotiloissa (Lauritsala, Rientola, Sammonlahti, Iso Kristiina, Monari) nuorten käyntikertoja oli yhteensä 25685. Iso-Kristiinan tilat olivat toimineet vasta marras- ja joulukuussa. Itselläni muistot Monarilta liittyvät vuoteen -87. Silloin kävin Monarin alakerrassa bänditreeneissä. Nuorisopuolella 2016 tavoitteita on mm. lasten – ja nuorten harrastetoiminnan tukeminen, nuorten työllistymisen edistämisen monialaisen yhteistyön avulla mm. Ohjaamo-mallin toteutus ja suunnittelu on käynnissä. Lisäksi syrjäytymisen ehkäisemistä tavoitellaan etsivän nuorisotyön avulla.

26.8.2016