Lasten ja nuorten harrastukset – Suonenjoen parhaaksi

1.1.2019 klo 20:35 Uutiset

Kristillisdemokraattien Suonenjoen osasto peräänkuuluttaa vuosikokouskannanotossaan, että jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus harrastukseen. Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan.

Harrastustoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Harrastustoiminta luo myös yhteenkuuluvuutta. Usein harrastuksen aloittamisen esteenä on harrastusten kustannukset tai tiedon puute harrastusmahdollisuuksista.

Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastamista. Kartoitetaan urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan tarjoajat, mahdollisuudet, tilat, tapahtumat ja tuet sekä tiedotetaan erilaisista harrastuksista ja mahdollisuuksista aktiivisesti lapsille ja nuorille.

Suonenjoen KD:n puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa 8.11.2018 Kirsti  Kivinen ja varapuheenjohtajaksi Susanna Pihtola. Johtokunnan muut jäsenet 2019 ovat Leena Husso, Tapio Kivinen, Annmarie Korhonen, Hanne Korhonen ja Tarja Udd.