Kauhava

Kauhavan paikallisosasto

Oppilaille tukea ennen eikä jälkeen

  • Kuraattoreja, psykologeja ja erityisopettajia on oltava riittävästi. Tällöin myös ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on mahdollista, yhteistyössä perheiden kanssa.
  • Pienet luokkakoot, mahdollisuus pienryhmäopetukseen ja riittävät koulunkäynninohjaajaresurssit tukevat oppimista ja työrauhaa.

Sote-palveluita ilman sotaa

  • Perheiden ei pitäisi joutua taistelemaan vanhusten ja vammaisten laillisista palveluista.
  • Lähipalveluita on säilytettävä jokaisessa kaupunginosassa.
  • Omaishoitajien jaksamista on tuettava niin, että hoidettaville myönnetään riittävästi tilapäishoitojaksoja.

Työntekijöiden arki luo kuntalaisten arkea

  • Johtamisen on oltava osaavaa ja inhimillistä ja henkilökunta pitää osallistaa toiminnan kehittämiseen. Työntekijät eivät saa uupua niin, että työn laadukas hoitaminen ei enää ole mahdollista.
  • Sisäilmaongelmien ratkaisemista on jatkettava.

Paikalliset hankinnat jättävät eurot omaan kuntaan

  • Tarvitaan hankintastrategia, joka parantaa paikallisten maataloustuottajien ja yritysten mahdollisuuksia tarjota palveluitaan kunnalle. Näin edistetään alueen elinvoimaa.

KD Kauhava Facebookissa

© 2016 Kristillisdemokraattien paikallisosastot — KD.fi