Kauniainen

KRISTILLISDEMOKRAATIT KAUNIAISISSA

KAUNIAISTEN KooDeen EHDOKKAAT KIITTÄVÄT KUNTALAISIA LUOTTAMUKSESTANNE.
Ryhmämme ei valtuustossa kasvanut suuremmaksi eikä edustajammekaan nuorentunut. Tavoitteetkin pysyivät arvoiltaan samoina kuin aikaisemminkin. Arvokasta ja palkitsevaa on meitä äänestäneiden henkilöiden uskollisuus. Kiitos!

Tavoitteenamme: on Kauniaisten ja sen asukkaiden kaikkinainen hyvinvointi ja menestys. Tähän pyrimme tekemällä avointa ja rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen pitäen samalla esillä meille tärkeitä asioita ja arvoja. Olimme vaaliliitossa Kauniaisten Kokoomuksen kanssa.

Kauniaisten väestörakenne ikääntyy, mikä asettaa kaupungille paljon haasteita. Kaupungin asukkaista noin joka viides on yli 65 – vuotiaita vuoden 2015 tilaston mukaan. Tarvitsemme lisää nuoria ja lapsiperheitä, joten edullisten asuntojen ja vuokra-asuntojen saatavuutta pitää lisätä. Kauniaisilla on tällä hetkellä 180 aravavuokra-asuntoa sekä alle 26 – vuotiaille tarkoitettuja nuorisoasuntoja 39.

1. SOTE-uudistus ei saa heikentää kauniaislaisten palveluja.
2. Perusterveydenhuollossa nopea hoitoon pääsy on varmistettava.
3. Hyvä ja ihmisarvoinen hoito ja tuki kaikille ikään katsomatta.
4. Kaiken ikäisten asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia tulee edistää liikuntapalvelujen avulla.
5. Lapsilla on oikeus terveeseen elämään ja hyvään koulutukseen.
6. Lasten monipuolisia harrastuksia tukemalla ja tarjoamalla voidaan edistää syrjäytymistä.
7. Kirjaston elinvoimaisuutta tulee tukea ja kehittää.
8. Kulttuuripalvelujen monipuolisuudesta tulee huolehtia.
9. Nollatoleranssi rasismille!

Kiittäen
Seija Bucktman, Jaana Hirvasvuopio, Pauli Tuohioja

 

Kristillisdemokraattien ehdokkaat kuntavaaleissa 2017

 • Pauli Tuohioja

  Valtuutettu, rovasti, kuuden lapsenlapsen ukki

  Kaupunginvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen,

  0500 603 786
  [email protected]

  TULEVAISUUDEN TÄRKEIMMÄT
  Kaupungin tärkein pääoma ovat sen asukkaat. Sote-ratkaisu siirtää vastuita pois kaupungilta vieden mukanaan myös paljon varoja. Silti erityisesti kouluista on pidettävä hyvää huolta. On taattava, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimella on riittävät resurssit. Kokonaisvaltainen hyvinvointi edellyttää myös hyvien liikuntamahdollisuuksien tarjoamista.

© 2016 Kristillisdemokraattien paikallisosastot — KD.fi