Savonlinna

Järjen ääni Euroopassa

Kristillisdemokraatit lähtee 9.6. pidettäviin europarlamenttivaaleihin teemalla Järjen ääni Euroopassa.

Lue lisää!

Tule mukaan

KD kokoaa yhteen ihmisiä, jotka haluavat edistää kristillisdemokraattisia arvoja päätöksenteossa. Tutustu meihin tarkemmin ja tule mm. tapahtumiimme mukaan.

Lue lisää

Kristillisdemokraatit Savonlinnassa

Savonlinnan paikallisosasto

KD SAVONLINNA – SYDÄMELLINEN JÄRJEN ÄÄNI –
PALVELUKSESSASI JA YHTEISTYÖSSÄ KANSSASI

Tervetuloa KD-Savonlinnan sivulle!

Me savonlinnalaiset KD-ihmiset haluamme osoittaa olevamme luottamuksesi arvoisia palvelijoita, sydämellisiä järjen ääniä. Intohimomme on edistää Suomessa ja Savonlinnassa sellaista päätöksentekoa, joka tuottaa yhteistä hyvää.

Jotta tämä onnistuu mahdollisimman hyvin, huomioimme ilolla kaikki ehdotuksesi ja toivotamme sinut tervetulleeksi vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön kanssamme. Olet tärkeä! Mielipiteesi on pääomaamme. Hyvinvointisi ja arvoisesi politiikka on sydämemme asia ja työmaamme.  

Ole hyvä, tutustu meihin ja kommentoi päivityksiämme Facebookissa: http://fb.me/kdsavonlinna

Eduskuntavaalit 2023
Kiitos äänestäjille ja tukijoukoille!

Facebook -sivulla on tunnelmia vaalivalvojaisista.

Tässä linkki tulosseurantaan:  ”Järjen ääni oli esillä”. Loppukevennys: ”viimeinen sana” 

Suunnanmuutostyö ja yhteisen hyvän kehittäminen jatkuu. Tule mukaan!

 

Haluatko edistää lasten, perheiden ja ikäihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta omalla paikkakunnallasi, hyvinvointialueilla ja koko yhteiskunnassa? Tervetuloa KD:n jäseneksi ja myös Savonlinnan paikallisosaton toimintaan.

Tarvitsemme sinua.
Arvoisesi Suomi
tarvitsee sinua.
Kiitos, kun olet!

 

Savonlinnan Kristillisdemokraattien aluevaaliohjelma 2022:

 • Lähipalvelut toteutettava sujuvina ja monipuolisina nykyisissä toimipisteissä: Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun Rantasalmen, Savonrannan ja Sulkavan terveysasemat sekä Savonlinnan pääterveysasema

 • Savonlinnan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys säilytettävä

 • Hoitoon on päästävä lähellä – palvelut kokonaisvaltaisesti yhdeltä luukulta

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi – tavoitteena eheä palvelupolku

 • Yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kuntien ja hyvinvointialueiden välillä

 • Opiskelijahuolto järjestettävä oppilaitoksissa

 

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon aluevaaliohjelma 2022:

Terveydenhuollon lähipalvelujen avulla helpotetaan erikoissairaanhoidon kuormitusta ja lyhennetään hoitojonoja. Saimaan luontoa on suojeltava ja kaivosten mahdolliset ympäristövahingot on estettävä. Puhdas vesi ja luonto edistävät hyvinvointia alueella ja mahdollistavat monipaikkaisen asumisen, mökkeilyn ja etätyön tekemisen. Matkailun edistämisen edellytyksenä on toimiva tieverkosto.

• Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaalat on säilytettäväpäivystystasoisena ja Pieksämäen aluesairaala aluesairaalan tasoisena. Paikallisille hyvinvointikeskuksille ja terveysasemille turvataan riittävä henkilöstö ja kilpailukykyiset palkat.

• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöllä turvataan tasapaino paikallisten terveydenhoitopalvelujen ja keskussairaaloiden tarjoaman erikoissairaanhoidon välillä. Potilaiden siirtelyn asemesta tarjotaan erikoissairaanhoidon palveluja paikallisissa hyvinvointikeskuksissa ja terveysasemilla silloin, kun hoito ei edellytä erikoislaitteistoja.

• Ikääntyneille on järjestettävä riittävästi heidän tarpeitaan vastaavia palveluasuntoja ja hoivakoteja. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimalla turvataan myös ikääntyville turvallinen ja laadukas hoito.

• Vammaisten tarvitsemat palvelut räätälöidään yksilön tarpeiden mukaan. Vaalijala-kuntayhtymän asiantuntemusta on hyödynnettävä.

• Omaishoidon ja omaishoitajien asemaa on parannettava. Omaishoito vähentää tarvetta koti- ja laitoshoitoon. Tarjotaan ikäihmisille omia neuvolapalveluja. Kotona asuville taataan riittävät tuki- ja turvapalvelut kehittämällä etähoitoa.

• Perustetaan pelastustoimen asioille oma lautakunta. Yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen välillä tulee tiivistää.

• Hyvinvointialueille on turvattava riittävä rahoitus valtionosuusjärjestelmästä. KD ei kannata alueiden verotusoikeutta, koska se johtaisi alueiden asukkaiden eriarvoisuuteen. Aluetasolla ei tarvita ylimääräistä puoluetukea valtuutetturahan muodossa.

— — —

Kristillisdemokraattien Savonlinnan kuntavaaliohjelma:

Perheiden parhaaksi

o kotihoidontukeen kuntalisä

o riittävät resurssit varhaiskasvatukseen, vanhuspalveluihin ja omaishoitoon

o jokaiselle koululaiselle mahdollisuus ilmaiseen harrastukseen

 

Kehitetään Savonlinnan houkuttelevuutta

o mahdollisuus rannalla ja maaseudulla asumiseen paremmin tiedoksi ja käyttöön

o mahdollisuus vapaa-ajan asuntojen asuinkäyttöön

o etätyöläisille toimistotiloja

 

On sairasta säästää terveydestä

o psykiatriset sairaanhoitajat kouluihin

o vauhditetaan liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman edistymistä

 

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja

o lähiruoka kunniaan

o suosimme puurakentamista

o huomioidaan kaupunkisuunnitelmassa autokannan sähköistyminen

o sisäilmaongelmiin puututaan

 

Tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia

o turvallisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja jokaisen ihmisen kunnioittaminen

o kouluissa ja varhaiskasvatuksessa vaalitaan suomalaista kristillistä kulttuuria ja perinteitä vanhempien vakaumusta kunnioittaen

o huomioidaan vuodepotilaiden uskonnolliset toiveet

o turvataan positiivisen uskonnonvapauden toteutuminen

 

Paikallisosaston yhteystietoja

 • Jouni Koskela

  valtuuston 3. vpj., saaristotoimikunnan 2. varajäsen, biologi, KD Savonlinna johtokunnan puheenjohtaja

 • Arto Liukko

  valtuutettu, kanttori, puukkoseppämestari

  040 556 1984
  [email protected]

 • Tapani Hannonen

  johtokunnan varapuheenjohtaja, kunnossapitopäällikkö

  044 259 7311
  [email protected]

 • Rauni Liukko

  johtokunnan sihteeri

  050 557 9262
  [email protected]

 • Liisa Hirvonen

  varavaltuutettu, rakennus- ja ympäristölautakunta, DI, yrittäjä, johtokunnan jäsen, taloudenhoitaja

  040 767 4305
  [email protected]

 • Kimmo Jaatila

  Itä-Savon koulutuskuntayhtymävaltuuston jäsen, Savonlinnan Kesäyliopistoyhdistyksen johtokunnan varajäsen, rehtori-sivistysjohtaja, johtokunnan jäsen, TM

  044 417 4520
  [email protected]

 • Anita Blomqvist

  varavaltuutettu, rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen, Itä-Savon koulutuskuntayhtymävaltuuston varajäsen, lastenhoitaja

 • Martti Nykänen

  tarkastuslautakunnan jäsen, yrityskonsultti

 • Kari Pölönen

  johtokunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen, pastori, yhteisövalmentaja

 • Kimmo Maanselkä

  keskusvaalilautakunnan 2. varajäsen

Ajankohtaista

© 2024 Kristillisdemokraattien paikallisosastot — KD.fi