Savonlinna

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit ratkaisevat Suomen suunnan – periikö nouseva sukupolvi kestävällä pohjalla olevan maan.  Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen järjenkäytön ja vastuullisuuden tielle. On palattava perusasioiden ja -arvojen äärelle.

Tutustu ohjelmaan ja ehdokkaisiin

Tapahtumat

Tule mukaan tapahtumiimme! Järjestämme tapahtumia ympäri vuoden eri puolella Suomea.

Osallistu tapahtumiin

Kristillisdemokraatit Savonlinnassa

Savonlinnan paikallisosasto

Savonlinnan kaupunki on kaunis vesien ympäroimä seutu, jossa on hyvä asua ja tehdä työtä. Muutama vuosi sitten kuntaan liittyivät Kerimäki ja Punkaharju, joten väkiluku ja pinta-ala lisääntyivät ja haasteet sen mukana.

Tehtäviä riittää jokaiselle, joka haluaa olla mukana rakentamassa hyvää ja turvallista kotikuntaa, jossa kaikenikäisistä kuntalaisista huolehditaan. Tervetuloa Savonlinnan paikallisosaston sivulle. Kristillisdemokraateilla on Savonlinnassa aktiivista toimintaa. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan oikeiden arvojen puolesta.

Olemme facebookissa: http://fb.me/kdsavonlinna

Kristillisdemokraattien Savonlinnan aluevaaliohjelma 2022:

 • Lähipalvelut toteutettava sujuvina ja monipuolisina nykyisissä toimipisteissä: Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun Rantasalmen, Savonrannan ja Sulkavan terveysasemat sekä Savonlinnan pääterveysasema

 • Savonlinnan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys säilytettävä

 • Hoitoon on päästävä lähellä – palvelut kokonaisvaltaisesti yhdeltä luukulta

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi – tavoitteena eheä palvelupolku

 • Yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kuntien ja hyvinvointialueiden välillä

 • Opiskelijahuolto järjestettävä oppilaitoksissa

 

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon aluevaaliohjelma 2022:

Terveydenhuollon lähipalvelujen avulla helpotetaan erikoissairaanhoidon kuormitusta ja lyhennetään hoitojonoja. Saimaan luontoa on suojeltava ja kaivosten mahdolliset ympäristövahingot on estettävä. Puhdas vesi ja luonto edistävät hyvinvointia alueella ja mahdollistavat monipaikkaisen asumisen, mökkeilyn ja etätyön tekemisen. Matkailun edistämisen edellytyksenä on toimiva tieverkosto.

• Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaalat on säilytettäväpäivystystasoisena ja Pieksämäen aluesairaala aluesairaalan tasoisena. Paikallisille hyvinvointikeskuksille ja terveysasemille turvataan riittävä henkilöstö ja kilpailukykyiset palkat.

• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöllä turvataan tasapaino paikallisten terveydenhoitopalvelujen ja keskussairaaloiden tarjoaman erikoissairaanhoidon välillä. Potilaiden siirtelyn asemesta tarjotaan erikoissairaanhoidon palveluja paikallisissa hyvinvointikeskuksissa ja terveysasemilla silloin, kun hoito ei edellytä erikoislaitteistoja.

• Ikääntyneille on järjestettävä riittävästi heidän tarpeitaan vastaavia palveluasuntoja ja hoivakoteja. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimalla turvataan myös ikääntyville turvallinen ja laadukas hoito.

• Vammaisten tarvitsemat palvelut räätälöidään yksilön tarpeiden mukaan. Vaalijala-kuntayhtymän asiantuntemusta on hyödynnettävä.

• Omaishoidon ja omaishoitajien asemaa on parannettava. Omaishoito vähentää tarvetta koti- ja laitoshoitoon. Tarjotaan ikäihmisille omia neuvolapalveluja. Kotona asuville taataan riittävät tuki- ja turvapalvelut kehittämällä etähoitoa.

• Perustetaan pelastustoimen asioille oma lautakunta. Yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen välillä tulee tiivistää.

• Hyvinvointialueille on turvattava riittävä rahoitus valtionosuusjärjestelmästä. KD ei kannata alueiden verotusoikeutta, koska se johtaisi alueiden asukkaiden eriarvoisuuteen. Aluetasolla ei tarvita ylimääräistä puoluetukea valtuutetturahan muodossa.

 

Kristillisdemokraattien Savonlinnan kuntavaaliohjelma:

Perheiden parhaaksi

o kotihoidontukeen kuntalisä

o riittävät resurssit varhaiskasvatukseen, vanhuspalveluihin ja omaishoitoon

o jokaiselle koululaiselle mahdollisuus ilmaiseen harrastukseen

 

Kehitetään Savonlinnan houkuttelevuutta

o mahdollisuus rannalla ja maaseudulla asumiseen paremmin tiedoksi ja käyttöön

o mahdollisuus vapaa-ajan asuntojen asuinkäyttöön

o etätyöläisille toimistotiloja

 

On sairasta säästää terveydestä

o psykiatriset sairaanhoitajat kouluihin

o vauhditetaan liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitelman edistymistä

 

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja

o lähiruoka kunniaan

o suosimme puurakentamista

o huomioidaan kaupunkisuunnitelmassa autokannan sähköistyminen

o sisäilmaongelmiin puututaan

 

Tuetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia

o turvallisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja jokaisen ihmisen kunnioittaminen

o kouluissa ja varhaiskasvatuksessa vaalitaan suomalaista kristillistä kulttuuria ja perinteitä vanhempien vakaumusta kunnioittaen

o huomioidaan vuodepotilaiden uskonnolliset toiveet

o turvataan positiivisen uskonnonvapauden toteutuminen

 

Paikallisosaston yhteystietoja

 • Jouni Koskela

  valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, saaristotoimikunnan 2. varajäsen, luonnonsuojeluasiantuntija, KD Savonlinna johtokunnan puheenjohtaja

  0400 188 825
  [email protected]

 • Arto Liukko

  valtuutettu, kanttori, puukkoseppämestari

  040 556 1984
  [email protected]

 • Tapani Hannonen

  johtokunnan varapuheenjohtaja, kunnossapitopäällikkö

  044 259 7311
  [email protected]

 • Rauni Liukko

  johtokunnan sihteeri

  050 557 9262
  [email protected]

 • Liisa Hirvonen

  varavaltuutettu, rakennus- ja ympäristölautakunta, DI, yrittäjä, johtokunnan jäsen, taloudenhoitaja

  040 767 4305
  [email protected]

 • Kimmo Jaatila

  varavaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen, Itä-Savon koulutuskuntayhtymävaltuuston jäsen, Savonlinnan Kesäyliopistoyhdistyksen johtokunnan varajäsen, apulaisrehtori, johtokunnan jäsen, TM

  044 417 4520
  [email protected]

 • Esko Repo

  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston jäsen

  0500 152 998
  [email protected]

 • Anita Blomqvist

  johtokunnan jäsen, rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen, Itä-Savon koulutuskuntayhtymävaltuuston varajäsen, lastenhoitaja

 • Martti Nykänen

  tarkastuslautakunnan jäsen, yrityskonsultti

 • Kari Pölönen

  johtokunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen, pastori, yhteisövalmentaja

 • Pentti Tourula

  Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston jäsen, FM, eläkeläinen

 • Kimmo Maanselkä

  Keskusvaalilautakunnan 2. varajäsen

Ajankohtaista

© 2023 Kristillisdemokraattien paikallisosastot — KD.fi