Uurainen

Uuraisten paikallisosasto

KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaalit on nyt käyty.  Onnea ja kiitokset valituksi tulleille ja kaikille ehdokkaillemme.

On aika kiittää kaikkia avusta ja tuesta hyvään vaalitulokseemme. Suurkiitos!

On siis kiitoskahvien aika lauantaina 19.6.2021 klo 12 – 14.  Tervetuloa silloin Uuraisten torille.

 

 

JOHTOKUNTA

Johtokuntamme järjestäytyi ja vuodelle 2021 jatkavat sihteerinä Sanna Mäkinen ja rahastonhoitajana Matti Kekkonen.  Matti toimii myös paikallisyhdistyksemme vaalipäällikkönä ja vaaliasiainhoitajana.

Ilahduttavasti saimme kokouksessa hyväksyä useita uusia jäseniä.  Tervetuloa lämpimästi heille vireästi toimivaan joukkoomme.

Paikallisosastomme johtokunta toivottaa voimia pandemiasta kärsiville ja kärsineille menestystä Vuodelle 2021!

 

PAIKALLISOSASTOMME VUOSIKOKOUS oli 22.10.2020 Kekkosen Torituvalla.

Käsittelimme sääntömääräiset asiat ja Mikko Rekimies kertoi kokouksen alussa poliittisesta tilanteesta ja puolueemme valmistautumisesta kuntavaaliin 2021.  Mikon esitys kirvoittikin kokousväen hyvään ja monipuoliseen keskusteluun meitä koskettavista asioista. Kiitoksemme Mikolle kokouksen etäyhteyden järjestämisestä ja monipuolisesta esityksestä.

Lisäksi Arto Veijonen kertoi kokouksen lopuksi paikallisen tilannekatsuksen päivänpolttavista aiheista.

Kokouksen henkilövalintoja:  Paikallisosastomme puheenjohtajana jatkaa Pekka Riihimäki ja varapuheenjohtajana Anja Lampinen.  Muut johtokunnan jäsenet ovat Matti Kekkonen, Merja Kinnunen, Sanna Mäkinen, Anna-Liisa Muhos ja Arto Mämmi.

Yhteisesti päätimme, että lähdemme innolla, rehellisen avoimella otteella ja hyvää yhteistyötä korostaen tekemään vaalityötä.  Pandemiaolosuhteet huomioiden ja kaikille siunausta toivottaen.

 

TOIMINNASTAMME JA HAASTAVASTA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

Pandemian vaikutukset ovat yhä läsnä työssäkäyntialueellamme.  Kaikessa toiminnassamme huomioimme, että koronan leviämisen ehkäisy on meidän jokaisen vastuulla.  Ärhäkämmin leveievä virusmuunnos luo haastetta lisää.

Toimintamme kohdentuu nykyisten luottamustehtäviemme hoidon lisäksi pääasiassa kohti kevään kuntavaaleja.  Olethan aktiivinen ja tutustut KD:n vaaliteemoihin ja puolueen ohjelmiin KD:n verkkosivuilla.  Siellä voit myös ilmoittautua kuntavaaleihin ehdokkaaksi sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Maailmassa ja maassamme tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat myös sinuun ja minuun. Jos jaat ajatuksemme ja arvomme, miksi et liittyisi KD:n jäseneksi.  Liity puolueeseeme nyt. Se käy vaivattomasti KD:n verkkosivujen aloitussivun ”Liity jäseneksi” painikkeen kautta.  Näin olet mukana tekemässä yhdessä Suomea, johon voimme luottaa.

Kunnan asioista päättämään ja yhteisiä asioitamme hoitamaan tarvitsemme erilaisen taustan ja osaamisen omaavia tavallisia, kristilliseen arvopohjaan nojaavia kuntalaisia.  KD:n vaaliteemoja hiotaan ajankohtaan sopiviksi, mutta monissa perusasioissa pidämme linjamme emmekä muuta suuntaamme hetken ilmiöiden mukaan.

Kuntamme yhteisten asioiden hoitamiseen tällä hetkellä osallistuvat:

Arto Veijonen ja Merja Kinnunen toimivat kunnanvaltuutettuinamme. Arto Veijonen on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Merja Kinnunen kunnanhallituksen ja peruspalvelulautakunnan jäsen. Pekka Riihimäki toimii teknisen lautakunnan jäsenenä sekä kunnanhallituksen varajäsenenä.  Matti Kekkonen toimii ympäristöjaoksen jäsenenä.  Pekka Riihimäki toimii Uuraisten Vuokratalot Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Ota rohkeasti yhteyttä nykyisiin kunnan päätöksentekoelimissä oleviin KD-laisiin. He kertovat mielellään, mitä luottamustehtävissä toimiminen käytännössä on.  Väitän, että moni ylikorostaa ajankäytön määrää ja aliarvostaa omaa vaikutusmahdollisuuttaan kuntamme asioiden hoitamisessa. Tule siis rohkeasti mukaan toimintaamme!

Paikallisosastomme ajankohtaisista tapahtumista löydät tietoa mm näiltä sivuilta.

Näiden asioiden eteen teemme työtä niin paikallisella kuin laajemmallakin tasolla:

Kunnan vetovoimaisuus elinkeino- ja yritystoiminnalle mm toimivin liikenneyhteyksin ja valokuitua hyödyntävään etätyöhön, arvokas arki kaikenikäisille kuntalaisille, työllisyysasteen nostaminen ja kunnan talouden vakaus ovat tavoitteinamme.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Haluamme heille lisää ohjattua vapaa-ajan toimintaa sekä käyttökelpoisia ja turvallisia tiloja niihin kohtuu kustannuksin.  Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen ovat avain asioita riittävillä resursseilla. Toimivan ja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tarvitsemat resurssit pitää turvata jatkossakin. Puitteethan niihin ovat tilojen osalta mitä parhaat Uuraisilla.

Sote ja maakuntahallinto hahmottuvat tällä valtiopäiväkaudella – ainakin nimeä ”hyvinvointialueet ” on lanseerattu meille – toivottavasti tilanne muutenkin selkeytyy viimeinkin. Ministereitäkin on vaihtunut ja politiikan huipulla niin sanotusti tuulee välillä lujaa.

Miten kuntamme pärjää ja miten tulevaisuutta suunnitellaan epävarmuuden tilassa? KD:n ehdokkaat haluavat tehdä rakentavaa ja aktiivista yhteistyötä (erityisesti muiden maalaispitäjien) tulevien maakuntavaikuttajien kanssa, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut saataisiin pidettyä laadukkaina lähellä kuntalaisiamme.

Kiihkoilu, valitukset ja vastakkain asettelu kuluttavat resursseja hukkaan ja ovat täysin turhaa.  Yhteishenkeä, me-henkeä ja mutkatonta yhdessä tekemistä paikkakuntamme ihmisten hyväksi tarvitaan nyt paljon ja ehkä enemmän kuin pitkään aikaan.

Tarvitsemme kaikkien panosta toimivan kunnan ja sen asukkaiden arvokkaan arjen rakentamiseen sekä ylläpitämiseen. Inhimillisellä ja määrätietoisella otteella.  Tähän pyrimme tekemällä avointa ja rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen samalla esillä pitäen meille tärkeitä asioita ja arvoja.

Sote ja maakuntahallinnon järjestäminen koskettavat meitä kuntalaisina.  Mitä parempaa se uuraislaisille tarjoaa? Sitä kannattaa pohtia ja siitä kannattaa hakea tietoa. Kunnan hoidettavaksi jäävät ainakin sivistystoimi, varhaiskasvatus ja koulutusasioita. Lapsiperheiden arkea nämä asiat koskettavat.  Kuka on parempi asiantuntija näissä asioissa kuin lapsen tai nuoren äiti tai isä?

Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen tai muihin johtokuntamme jäseniin!

Pekka Riihimäki

Osaston puheenjohtaja

 

 

 

© 2016 Kristillisdemokraattien paikallisosastot — KD.fi