Uurainen

Uuraisten paikallisosasto

KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaalit on nyt käyty ja tammikuun 2022 aluevaalit ovat päivä päivältä lähempänä.

Kiitämme kaikkia aktiiveja ja äänestäjiä avusta ja tuesta kuntavaalin hyvään vaalitulokseemme. Suurkiitos!

Kunnanvaltuutettuina toimivat Jyrki Paanen ja Arto VeijonenJyrki

 

 

Arto on tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Merja Kinnunen on jäsen peruspalvelulautakunnassa ja keskusvaalilautakunnassa (varapuheenjohtaja).

Jukka Paulamäki on jäsen sivistyslautakunnassa.

Anne Pihl on jäsen teknisessä lautakunnassa (varapuheenjohtaja).

Jyrki Paananen on edustaja Keski-Suomen liiton edustajainkokouksessa.

 

PAIKALLISOSASTOMME JOHTOKUNTA

Johtokuntamme on vuonna 2021; puheenjohtajana jatkaa Pekka Riihimäki,varapuheenjohtajana  Anja Lampinen, sihteerinä Sanna Mäkinen ja rahastonhoitajana Matti Kekkonen.  Matti toimii myös paikallisyhdistyksemme vaalipäällikkönä ja vaaliasiainhoitajana.

Muut johtokunnan jäsenet ovat Merja Kinnunen, Anna-Liisa Muhos ja Arto Mämmi.

 

TOIMINNASTAMME JA HAASTAVASTA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

Pandemian vaikutukset ovat yhä läsnä työssäkäyntialueellamme.  Kaikessa toiminnassamme huomioimme, että koronan leviämisen ehkäisy on meidän jokaisen vastuulla.  Ärhäkämmin leveievä virusmuunnos luo haastetta lisää vaikka rokotuskattavuus kasvaa jatkuvasti.

Toimintamme kohdentuu nykyisten luottamustehtäviemme hoidon lisäksi pääasiassa kohti tammikuun aluevaaleja.  Olethan aktiivinen ja tutustut KD:n vaaliteemoihin ja puolueen ohjelmiin KD:n verkkosivuilla.  Siellä avautuu pian ehdokkaaksi hakeutuminen aluevaaleihin. Voit siis lähteä ehdokkaaksi sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Maailmassa ja maassamme tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat myös sinuun ja minuun. Jos jaat ajatuksemme ja arvomme, miksi et liittyisi KD:n jäseneksi.  Liity puolueeseeme nyt. Se käy vaivattomasti KD:n verkkosivujen aloitussivun ”Liity jäseneksi” painikkeen kautta.  Näin olet mukana tekemässä yhdessä Suomea, johon voimme luottaa ja pidääme maassamme kaikki mukana.

Myös hyvivointialueen asioista päättämään ja yhteisiä asioitamme hoitamaan tarvitsemme erilaisen taustan ja osaamisen omaavia tavallisia, kristilliseen arvopohjaan nojaavia kuntalaisia.  KD:n vaaliteemoja hiotaan ajankohtaan sopiviksi, mutta monissa perusasioissa pidämme linjamme emmekä muuta suuntaamme hetken ilmiöiden mukaan.

Paikallisosastomme ajankohtaisista tapahtumista löydät tietoa mm näiltä sivuilta.

Näiden asioiden eteen teemme työtä niin paikallisella kuin laajemmallakin tasolla:

Kunnan vetovoimaisuus elinkeino- ja yritystoiminnalle mm toimivin liikenneyhteyksin ja valokuitua hyödyntävään etätyöhön, arvokas arki kaikenikäisille kuntalaisille, työllisyysasteen nostaminen ja kunnan talouden vakaus ovat tavoitteinamme.  Pitäkäämme koko Uurainen mukana!

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Haluamme heille lisää ohjattua vapaa-ajan toimintaa sekä käyttökelpoisia ja turvallisia tiloja niihin kohtuu kustannuksin.  Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen ovat avain asioita riittävillä resursseilla. Toimivan ja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tarvitsemat resurssit pitää turvata jatkossakin. Puitteethan niihin ovat tilojen osalta mitä parhaat Uuraisilla.

Sote ja maakuntahallinto hahmottuvat tällä valtiopäiväkaudella – ainakin nimeä ”hyvinvointialueet ” on lanseerattu meille – toivottavasti tilanne muutenkin selkeytyy viimeinkin. Ministereitäkin on vaihtunut ja politiikan huipulla niin sanotusti tuulee välillä lujaa.

Miten kuntamme pärjää ja miten tulevaisuutta suunnitellaan epävarmuuden tilassa? KD:n ehdokkaat haluavat tehdä rakentavaa ja aktiivista yhteistyötä (erityisesti muiden maalaispitäjien) tulevien maakuntavaikuttajien kanssa, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut saataisiin pidettyä laadukkaina lähellä kuntalaisiamme.

Kiihkoilu, valitukset ja vastakkain asettelu kuluttavat resursseja hukkaan ja ovat usein täysin turhaa.  Yhteishenkeä, me-henkeä ja mutkatonta yhdessä tekemistä paikkakuntamme ihmisten hyväksi tarvitaan nyt paljon ja enemmän kuin pitkään aikaan.

Tarvitsemme kaikkien panosta toimivan kunnan ja sen asukkaiden arvokkaan arjen turvaamiseen, rakentamiseen sekä ylläpitämiseen. Inhimillisellä ja määrätietoisella otteella.  Tähän pyrimme tekemällä avointa ja rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen samalla esillä pitäen meille tärkeitä asioita ja arvoja.

Sote ja maakuntahallinnon järjestäminen koskettavat meitä kuntalaisina.  Mitä parempaa se uuraislaisille tarjoaa? Sitä kannattaa pohtia ja siitä kannattaa hakea tietoa. Kunnan hoidettavaksi jäävät ainakin sivistystoimi, varhaiskasvatus ja koulutusasioita. Lapsiperheiden arkea nämä asiat koskettavat.  Kuka on parempi asiantuntija näissä asioissa kuin lapsen tai nuoren äiti tai isä?

Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen tai muihin johtokuntamme jäseniin!

Pekka Riihimäki

Osaston puheenjohtaja

 

 

 

© 2016 Kristillisdemokraattien paikallisosastot — KD.fi